Proaktiivinen sijoittajaviestintä tukee vastuullisuutta ja siivittää innovaatioita

Minna Utriainen

Sijoittajaviestintä on muuttunut yhä proaktiivisemmaksi, ja innovaatioiden kaupallistaminen kysyy viestijöiltä kekseliäisyyttä ja taitoa kiteyttää mutkikkaita asioita kiinnostavasti.

Samaan aikaan pintaan ovat nousseet vastuullisuuden ja nopeasti muuttuvien markkinoiden haasteet.

”Sijoittajaviestintää voi tehdä kuten muutakin viestintää: hyvin tai huonosti. Parhaimmillaan sijoittajaviestintä on integroitu tiiviisti yrityksen tarinaan ja brändiin”, sanoo Business Development Director Minna Utriainen (kuvassa) martech-toimisto Avidlyltä. Hän huomauttaa, ettei sijoittajaviestintä ole vain listautuneiden yhtiöiden sarkaa, vaan tärkeää myös startup-yrityksille ja tuotekehitysprojekteille.

Kun viestintästrategiaan nojaavaa sijoittajatarinaa kerrotaan avoimesti, johdonmukaisesti ja proaktiivisesti sijoittajille, medialle ja muille keskeisille kohderyhmille, syntyy luottamus ja kiinnostus. Niiden kautta sijoittajat vakuuttuvat siitä, että yrityksen kylkeen kiinnittyminen kannattaa.

Utriaisen mukaan hyvä sijoittajaviestijä osaa taustoittaa liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä laajasti ja siten lievittää yllättävistäkin ympäristön muutoksista kumpuavia epävarmuuksia ja arvostuksen muutoksia. Hyvässä sijoittajaviestinnässä lyövät kättä luovuus, lainsäädännön tuntemus ja data, jolla raportoidaan nykyhetkeä ja verifioidaan tulevaisuuden skenaarioita.

Sijoittajaviestintä avaa näkymän tulevaisuuteen

Viimeisen 5–10 vuoden aikana sijoittajaviestintä on muuttunut peräpeiliin katsovasta talousraportoinnista tulevaisuuteen katsovaksi toiminnaksi. Suuryhtiöt näyttävät mallia ja pienemmät seuraavat, kun yrityksen liiketoiminta-, vastuullisuus- ja taloustavoitteiden viestiminen ja niitä kohti eteneminen nousevat keskiöön.

”Keskeinen ajuri on vastuullisuuden korostuminen kilpailutekijänä ja sijoittajien päätöksenteossa”, toteaa IR Director Mari Reponen Avidlyltä. Ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä viestimällä halutaan varmistaa, että sijoittajayleisöllä on oikea käsitys niihin liittyvistä taloudellisista vaikutuksista.

Sijoittajaviestintä tukee vastuullista toimintatapaa kertomalla avoimesti yhtiön toiminnasta ja haasteista liiketoiminnan kehittämisessä ja pyrkii näin vähentämään kustannuksia, mainehaittaa ja asiakkaiden menetyksiä, joita riskien realisoituessa saattaisi syntyä. Myös uusien tuotteiden osalta on tärkeää pitää sijoittajien odotukset realistisina.

Suurten institutionaalisten sijoittajien vastuullisuuskyselyt ovat nykyisin arkipäivää ja edellyttävät yrityksiltä vankkaa vastuullisuusdataa. Taustalla vaikuttaa suursijoittajia velvoittava EU:n vihreän rahoituksen viitekehys. Myös yksityissijoittajat peräävät yrityksiltä konkreettisia tekoja ja muutoksia, joilla edetään kohti kestävämpää maailmaa.

Luovuuden voima ja ajankohtaiset haasteet

Kestävän kehityksen innovaatiot ja liiketoimintamallit avaavat sijoitusviestinnässä väylän oivaltavalle kekseliäisyydelle. ”Luovuuden, viestinnän ja markkinoinnin voima on valtava. Jos kykenemme tekemään isoja muutoksia, miksi emme tekisi? Jos meillä on keinot muuttaa ajattelua ja toimintaa, miksi emme muuttaisi?”, pohtii Utriainen.

Silloin kun sijoittamisesta päättää ihminen, mukaan tulee myös tunne. Niinpä koko yrityksen tekemä viestintä on tärkeää. ”Vaikka sijoittajaviestintä on säänneltyä, vaikuttaa luova, yrityksen näköinen viestintä voimakkaasti mielikuvaan esimerkiksi yrityksen innovatiivisuudesta, rohkeudesta ja luotettavuudesta”, huomauttaa Reponen.

Sijoittajaviestinnän ajankohtaisiin haasteisiin kuuluvat nopeat muutokset markkinoilla. Liiketoiminnan ennustaminen on vaikeaa, kun sekä liian tarkka että liian väljä ennuste voivat ravistella yrityksen arvostustasoa. Haasteita voi taklata esimerkiksi keskeisten raaka-aineiden hintojen tai tulo- ja menovaluuttojen herkkyysanalyysien avulla.

Listautuneiden suomalaisyhtiöiden haasteina ovat usein kansainvälisten sijoittajien vinkkelistä pieni koko ja matala likviditeetti. Yrityksen kasvuun ja sijoittajakunnan monipuolistamiseen viestintä voi avittaa aktivoimalla yksityissijoittajia ja osallistumalla sijoittajatapahtumiin ja keskustelufoorumeihin. Listaamattomia yrityksiä Utriainen kannustaa rohkeammin keskusteluihin kansainvälisten sijoittajien kanssa.

Case Solar Foods – suomalaisen ravintoinnovaation menestystarina

Esimerkki pitkäjänteisen sijoittajaviestinnän onnistumisesta on globaaliin ruoantuotantoon uraauurtavan ratkaisun luonut Solar Foods. Yhtiö on kerännyt keksinnölleen viidessä vuodessa 66 miljoonan euron rahoituksen muun muassa Lifeline Venturesilta, Danske Bankilta ja Apteekkien Eläkekassalta sekä kansainvälisiltä solumaatalouden sijoittajarahastoilta CPT Capitalilta ja Agronomicsilta.

Tuotteet saataneen markkinoille EU:ssa reilun vuoden päästä, Aasiassa kenties aiemminkin.

Solein
Soleiiniksi nimettyä proteiinijauhetta valmistetaan hiilidioksidin ja sähköenergian avulla. Proteiinia tuottavista mikrobeista luodaan elintarviketeollisuudelle raaka-ainetta kohtuullisin kustannuksin pienentäen samalla maapallon ekologista kuormitusta.

Viestintätandemilla maailmalle

Solar Foodsin toimitusjohtaja Pasi Vainikalle viestinnän voima innovaatioiden siivittäjänä tuli tutuksi hänen työskennellessään aiemmin VTT:llä. Siksi viestintään suhtauduttiin vakavasti ja ammattimaisesti heti yhtiön alkumetreiltä alkaen.

Sijoittajaviestinnän kumppanin Avidlyn kanssa lähdettiin tekemään tutuksi teknistä ja outoa asiaa, joka lopulta päätyy ruoaksi ihmisten lautasille, sekä luomaan globaalia tunnettuutta, joka madaltaa sijoittajien sitoutumiskynnystä. Vainikka kuvaa isoa visiota ja sen jatkuvaa lunastamista kovan teknologian toteuttamisen kautta tandemiksi, jolla erottaudutaan kilpailussa muista yhtiöistä.

Arvostetuksi innovaatioksi kasvaminen on edellyttänyt johdonmukaista ja luotettavaa tarinaa, tarkan ja relevantin datan tarjoamista sekä jatkuvan, oikea-aikaisen ja läpinäkyvän vuorovaikutuksen ylläpitämistä. Viestinnän keskeiset teemat ovat läpinäkyvyys, tulevaisuuden ruoka ja vastuullisuus.

Konkreettisina toimenpiteinä on tehty yhtiötä ja tulevaisuutta kuvaavia sisältöjä, joita on julkaistu laajalle yleisölle eri kanavissa. Solar Foods on saanut näkyvyyttä maailmanluokan medioissa kuten CNN, BBC, Forbes, The Guardian, Nikkei, Vice ja World Economic Forum sekä useita kansainvälisiä innovaatiopalkintoja, joista merkittävin on Index Award vuodelta 2021.

Teksti Marjaana Keskitalo
Kuvat: Solar Foods, Avidly

Artikkeli on julkaistu myös MRKTNG 3-2022 -lehdessä.

 

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

nineteen − 2 =