”Aito purpose on menestymisen edellytys” (video)

Yrityksille on tärkeää löytää aito purpose, joka ei perustu pelkästään tuotteeseen tai voiton tavoitteluun. Miten sitoutetaan koko henkilökunta ja luodaan ilmapiiri, jolla kannustetaan innovointiin?

Rik Haslam on newyorkilaisen mainostoimiston BrandPien luova johtaja. Hän on tehnyt töitä lukuisien globaalien brändien kuten Apple, American Express ja BMW kanssa. Rik oli yksi viimesyksyisen MRKTNG Dayn pääesiintyjistä.

Videolla hän kertoo mm. siitä, miten yritysten hierarkiset rakenteet ja jäykät toimintatavat ovat haitallisia ja miten johdon tulee kannustaa henkilöstöä luovuuteen mm. olemalla itse esimerkkinä. Pelon ilmapiiri ja luottamuspula ovat yritykselle tappava yhdistelmä.

Katso video alla.