Aalto-yliopisto on siirtynyt radikaalin luovuuden aikaan

Riikka Mäkikoskela, kuva Nita Vera

Radikaalilla luovuudella uudistetaan ihmisten, organisaatioiden ja toimialojen toimintatapoja – rohkeasti ja rajoja rikkoen. Aalto-yliopisto on mukana Luova työelämä 2030 -hankkeessa kehittämässä suomalaista työelämää ja kulttuuria.

Taiteen, talouden ja tekniikan liitosta on syntynyt monialainen Aalto-yliopisto ja sen vilkas yhteisö, joka ammentaa vahvoista perinteistä ja rakentaa yhteisvoimin kestävää tulevaisuutta. Koulutamme tulevaisuuden tekijöitä ja uudistamme yhteiskuntaa.

Aalto-yliopiston elävässä strategiassa meillä on kolme läpileikkaavaa lähestymistapaa kaikkeen toimintaamme. Panostamalla Radikaaliin luovuuteen, Yrittäjähenkiseen ajattelutapaan ja Kestävyysratkaisuihin luomme vaikuttavuutta ja kestävää tulevaisuutta.

Luovuus tarjoaa mahdollisuuksia tarkastella aikamme monimutkaisia haasteita uudenlaisista näkökulmista sekä monipuolisia taitoja vastata ajankohtaisiin haasteisiin radikaalisti uudella tavalla. Luovuus on myös olennainen taito kehityksen, transformaation ja muutoksen aikaansaamisessa.

Luovuus tarkoittaa kykyä tuottaa ideoita ja toteuttaa niitä. Luovuuteen liitetään yleisesti myös uutuus ja hyöty. Luovasti toimiessamme näemme tai aistimme jotain, jota ei vielä ole olemassa, mutta joka voisi olla olemassa tulevaisuudessa. Luovuuteen liittyy siis uteliaisuus, mielikuvitus, rohkeus kokeilla sekä epävarmuus ja sen sietäminen.

Jokainen ala on luova ala

Luovuus tuottaa uutta, hyödyllistä ajattelua ja toimintaa. Luovat työskentelymenetelmät rikastuttavat tapoja ajatella ja tehdä. Ne auttavat myös useiden näkökulmien ymmärtämisessä. Luovuus on niin sanottujen luovien alojen, eli esimerkiksi taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin, osaamisen ydintä. Nopeasti muuttuvassa maailmassa luovista työskentelytaidoista on kuitenkin tulossa laajasti hyödynnettäviä työelämätaitoja, sillä uusissa tilanteissa joudumme luomaan uusia tapoja toimia.

Monialaisten tiimien, tietotyön, digitalisaation ja automaation aikakaudella luovat työskentelytaidot nousevat yhä useammalla alalla keskiöön. Luova työelämä 2030 -hankkeessa selvitetään yksilöiden luovaa suorituskykyä ja sen hyödyntämistä työelämässä ja arjessa. Kaikille avoin kysely antaa myös vinkkejä oman luovuuden vahvistamiseen ja sitä häiritsevien tekijöiden poistamiseen.

Radikaalilla luovuudella tarkoitamme Aalto-yliopistossa rohkeaa uudistamista, joka muuttaa perustavanlaatuisella tavalla ihmisten, organisaatioiden tai toimialojen toimintatapoja. Esimerkiksi teknologia on täynnä radikaalia luovuutta. Auto, sähkö ja televisio muuttivat aikanaan toimintaamme olennaisesti. Ne kumosivat vanhat järjestelmät ja tottumukset. Uusimpia esimerkkejä vanhaa haastavista, disruptiivisista teknologioista ovat tekoäly ja 5G, jotka voivat edistää monia yhteiskunnan osa-alueita aina uusista kuluttajapalveluista mediaan, viihteeseen, koulutukseen, terveydenhuoltoon, vähittäismyyntiin ja moniin teollisuuden aloihin.

Radikaali luovuus ratkaisee globaaleja haasteita

Muuttuviin haasteisiin vastaaminen on yksi Suomen tulevaisuuden menestyksen avaintekijöistä. Myös tutkimus edistää elinkeinoelämän uusiutumista ja vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa haastavina aikoina. Tutkimuksella on luova luonne, ja tutkimusprosessia voidaan pitää yhtenä luovista prosesseista. Tällä hetkellä tarvitsemme esimerkiksi radikaalisti markkinoita uudistavia tuotteita ja palveluita. Lisäksi luovuudella voidaan kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa sekä kehittää työyhteisöjä ja edistää työhyvinvointia. Kaikkea tätä voi syntyä ainoastaan käänteentekevän ajattelun ja osaamisen avulla.

Avoimessa, uteliaassa ja aktiivisessa yhteisössämme kunnioitetaan monimuotoisuutta, sallitaan kyseenalaistaminen ja rohkaistaan keskusteluun.

Luovuutta ei kuitenkaan voi hallita eikä sitä ole helppoa johtaa. Se voidaan mahdollistaa. Tärkeintä onkin poistaa luovuuden esteet, vaalia luovuuden toimintakulttuuria ja ruokkia luovuutta. Tämän vuoksi olemme Aalto-yliopistossa päättäneet asettaa Radikaalin luovuuden strategiseksi tavoitteeksi kokeellisen kulttuurin vahvistamisen rakentamalla tiloja ja käytäntöjä, jotka rohkaisevat meitä rikkomaan rajoja ja luomaan uusia näkökulmia.

Radikaalin luovuuden kulttuuri perustuu psykologisesti turvalliseen ja kannustavaan ilmapiiriin, jossa jokainen rohkaistuu yrittämään ja ottamaan riskejä. Meillä ei pelätä epäonnistua vaan opitaan kokeiluista ja virheistä ja jatketaan sinnikkäästi uuden yrittämistä. Avoimessa, uteliaassa ja aktiivisessa yhteisössämme kunnioitetaan monimuotoisuutta, sallitaan kyseenalaistaminen ja rohkaistaan keskusteluun.

Aalto-yliopiston sydän sykkii radikaalisti uuden kehittämiselle. Esimerkiksi luontokato, ilmasto- ja energiakriisi ovat niin monisyisiä ongelmia, että niitä ei ratkaista lineaarisesti, rationaalisesti tai siiloissa toimien. Luovat ihmiset kuitenkin syttyvät haasteista, ja luoviin työskentelytaitoihin kuuluu systeeminen ajattelu ja yhteiskehittäminen (co-creation). Työelämä on pitkään perustunut teollisen yhteiskunnan vaatimuksille, vaikka luova ja tietotyö ovat kovin erilaisia kuin teollisen ajan työ. Tässäkin suhteessa elämme murrosta.

Riikka Mäkikoskela
Kirjoittaja vetää Aalto-yliopiston Radikaali luovuus -strategiateemaa. Aiemmin muun muassa Tutkitun tiedon teemavuoden pääsihteerinä toiminut Mäkikoskela on valmistunut taiteen tohtoriksi Aalto-yliopiston Taiteen laitokselta vuonna 2015.

Aalto-yliopisto on yksi Luova työelämä 2030 -hankkeen kumppaneista. (Kuva: Nita Vera)

 

 

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.

LUOVA TYÖELÄMÄ 2030 -hanke

Hanketta johtaa MARK Suomen Markkinointiliitto ry ja se on osa TYÖ2030-ohjelmaa. Kumppaneina hankkeessa ovat Marketing Finland, Teknologiateollisuus, Tivia, Henry, TEK, VTT ja Aalto. Viestintäkumppanina Grundlage. Asiantuntijana hankkeessa toimii Yellow method. Hanke jakautuu vuoden 2022 aikana kolmeen päävaiheeseen: Yksilötason testi, selvitys, mallit ja oppiminen, yritys- ja yhteisötason mallit ja oppiminen, yleiset mallit ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

8 + 11 =