Vaikuttajamarkkinointi nousussa – toiminnan läpinäkyvyys ja seuraajien laatu oltava kunnossa

WFA:n tuoreessa selvityksessä kansainväliset brändit panostavat jatkossa yhä enemmän vaikuttajamarkkinointiin, kunhan vaikuttajien toiminta on läpinäkyvää.

Vaikuttajamarkkinointia käytetään ennen kaikkea brändin tunnettuuden lisäämiseen mutta myös kohdennettu uusasiakashankinta ja kuluttajien sitouttaminen ovat brändien keskeisiä tavoitteita. Markkinoijat edellyttävät kuitenkin vaikuttajiltaan uskottavuutta, hyvää mainetta ja laadukasta yleisöä.

Mainostajien kansainvälnen kattojärjestö WFA tekee yhteistyötä mm. Unileverin kanssa luodakseen alalle käytäntöjä, joilla varmistetaan vaikuttajamarkkinoinnin tuloksellinen ja vastuullinen hyödyntäminen kaiken kokoisissa yrityksissä.

Selvityksen muita tuloksia:

  • Instagram on suosituin kanava (100 % tutkituista yrityksistä), Facebook (85 %) ja YouTube (67 %) seuraavat perässä
  • Tärkeimmät KPI:t ovat vaikuttajien tekemien postausten tavoittavuus ja katselukerrat, kuluttajien sitouttaminen ja lisäliikenteen luominen sivustoille
  • mahdollisina riskeinä koettiin etenkin menetetty kuluttajien luottamus ja maineriskit

Lähde: WFA

 

Kysyimme suomalaiselta vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijalta, PING Helsingin perustaja Inna-Pirjetta Lahdelta, miltä nämä tulokset kuulostavat kotimaisen markkinan näkökulmasta.

Tämä kansainvälinen tutkimus tukee käsitystämme siitä, että vaikuttajamarkkinoinnin rooli vahvistuu ja olemme Suomessa ottaneet vasta ensiaskeleet uudenlaisen median ja asiantuntijajoukon hyödyntämisessä. Jo tänä vuonna nähdään entistä enemmän pitkäjänteisempää, monipuolisempaa ja monimediallista vaikuttajayhteistyötä, joka voi parhaimmillaan ulottua sisältöjen tuotannon ja relevanttien yleisöjen tavoittamisen lisäksi esimerkiksi konseptointiin ja palvelumuotoiluun.

 

Samalla korostuu ammattimaisuuden vaatimus molemmin puolin. Avoimuus, eettisyys ja rehellisyys on kaikki kaikessa, samoin kuin se, että yhteistyö on aidosti kaikkia osapuolia hyödyttävää luoden lisäarvoa niin mainostajalle, vaikuttajalle kuin yleisöille. Tätä tarkoitusta palvelee myös kaikille avoin PING Ethics -koodisto, jonka käyttöönotto auttaa niin vaikuttajia kuin yrityksiä konkreettisten esimerkkien kautta tekemään oikeanlaisia ratkaisuja.

 

Lue lisää aiheesta:

Mainostajien Liiton tuore selvitys vaikuttajamarkkinoinnista

PING Metrics tutkimusraportti 

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.