Markkinointitoimistojen tulevaisuus: haasteita ja mahdollisuuksia

Alex Nieminen, Mikael Nemeschansky

Myös markkinointiviestintätoimistojen kenttä on muutosten keskellä. Miten huomioida teknologian kehitys, mediaympäristön muutos ja kuluttajakäyttäytymisen uudet suuntaukset?

Näitä pohtien vietimme antoisan parituntisen N2 Helsingin uudenkarheissa tiloissa Dentsun Executive Creative Directorin Mikael Nemeschanskyn (kuvassa oikealla) ja N2:n CEO:n ja uunituoreen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessorin Alex Niemisen kanssa. Aloitimme syvästä päästä: miten markkinointitoimistot voivat navigoida menestyksekkäästi läpi tulevaisuuden haasteiden. Vai voivatko?

Alex: Markkinointitoimistojen on mukauduttava jatkuvasti muuttuvaan mediaympäristöön. Perinteisen massamedian rooli on heikentynyt, ja tilalle on tullut sosiaalinen media ja muut digitaaliset alustat. Tämä muutos asettaa toimistot uudenlaisen haasteen eteen: Miten luodaan merkityksellistä ja tehokasta viestintää fragmentoituneessa mediamaailmassa?

Miku: Täysin samaa mieltä. Tulevaisuudessa toimistojen on ymmärrettävä paremmin kuluttajakäyttäytymistä ja hyödynnettävä uusia teknologioita, kuten tekoälyä, asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi. Tämä edellyttää jatkuvaa oppimista ja sopeutumista.

MRKTNG: Mitä ajatuksia teillä on siitä, miten teknologia, kuten tekoäly, muuttaa markkinointialaa?

Alex: Tekoälyllä on potentiaalia mullistaa markkinointi. Sen avulla voidaan esimerkiksi analysoida dataa ja ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä syvällisemmin. Tämä mahdollistaa personoidumpien ja kohdennetumpien kampanjoiden suunnittelun. Mutta meidän on oltava varovaisia: emme saa unohtaa inhimillistä kosketusta ja luovuutta, jotka ovat markkinoinnin ydintä.

Tekoälyllä on potentiaalia mullistaa markkinointi.

Miku: Juuri niin. Tekoäly voi olla työkalu, mutta lopulta luovuus ja asiakasymmärrys ratkaisevat. Tulevaisuudessa toimistojen on kyettävä yhdistämään teknologian mahdollistama analytiikka ja luova suunnittelu ainutlaatuisten markkinointistrategioiden luomiseksi.

MRKTNG: Entä asiakassuhteiden hallinta? Miten näette sen muuttuvan?

Alex: Asiakassuhteiden hallinta tulee olemaan entistä keskeisemmässä roolissa. Toimistoissa on ymmärrettävä, ettei asiakassuhde ole pelkästään transaktionaalinen. Sen sijaan kyse on pitkäaikaisesta vuorovaikutuksesta, joka vaatii jatkuvaa huomiota ja ymmärrystä asiakkaan tarpeista.

Miku: Tässä kontekstissa asiakasdatasta tulee arvokkaampaa. Toimistot, jotka osaavat analysoida ja hyödyntää tietoa strategisesti, ovat askeleen edellä. Parikin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että unohtaisimme inhimillisen aspektin – päinvastoin, teknologian avulla voimme syventää ihmislähtöistä lähestymistapaa.

Teknologian avulla voimme syventää ihmislähtöistä lähestymistapaa.

MRKTNG: On puhuttu paljon lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnitelmista toimistoissa. Miten näette tämän tasapainottelun lyhyen aikavälin vaatimusten ja pitkän aikavälin strategioiden välillä?

Alex: Tämä on erittäin ajankohtainen kysymys. Nykyään näyttää siltä, että monet toimistot keskittyvät lyhyen aikavälin tuloksiin, ehkä taloudellisista paineista johtuen. Tämä voi kuitenkin olla riski pitkän aikavälin kehitykselle. On tärkeää ylläpitää tasapainoa: keskittyä hetkellisiin menestyksiin samalla kun rakennetaan kestävää brändiä ja strategiaa pitkälle tulevaisuuteen.

Miku: Lyhyen aikavälin paineet ovat todellisia, mutta toimistojen on kehitettävä kykyä katsoa pidemmälle. Pitkäaikainen menestys rakentuu vahvoille perusteille ja kyvylle ennakoida tulevia trendejä. On tärkeää, että toimistot eivät vain reagoi nykyhetken vaatimuksiin, vaan myös ohjaavat ja muovaavat tulevaisuuden suuntia.

MRKTNG: Entä miten näette alan kehittyvän seuraavan viiden vuoden aikana? Onko erityisiä trendejä, joita toimistojen tulisi seurata?

Alex: Uskon, että datan ja analytiikan merkitys vain kasvaa. Toimistot, jotka osaavat hyödyntää tätä tietoa luovasti ja tehokkaasti, ovat etulyöntiasemassa. Lisäksi näen, että asiakkaan kokemus ja sen ymmärtäminen tulevat olemaan entistä tärkeämmässä roolissa.

Perinteisten toimistojen ja teknologiayritysten välinen yhteistyö lisääntyy.

Miku: Tulevaisuudessa voimme myös nähdä uudenlaisia yhteistyön muotoja. Esimerkiksi perinteisten toimistojen ja teknologiayritysten välinen yhteistyö lisääntyy. Tämä auttaa toimistoja pysymään teknologian kehityksessä mukana ja tarjoamaan asiakkaille entistä innovatiivisempia ratkaisuja.

MRKTNG: Miten toimistot voivat varmistaa menestyksensä tällaisessa nopeasti muuttuvassa ympäristössä?

Alex: Avainasemassa on jatkuva oppiminen ja sopeutuminen. Toimistojen on oltava valmiita päivittämään prosessejaan ja strategioitaan vastatakseen markkinoiden ja teknologian muutoksiin. Yksi tärkeä asia on vanhasta poisoppiminen ja uusien taitojen kerryttäminen. Ei pelkästään strategiaa tai prosesseja.

Miku: Lisäksi korostaisin avoimuuden ja kokeilunhalun merkitystä. Uusien ideoiden ja lähestymistapojen rohkea kokeileminen voi avata ovia ennennäkemättömille mahdollisuuksille.

Alex ja Miku ovat yksimielisiä siitä, että markkinointitoimistojen on jatkuvasti mukauduttava muuttuviin markkinoihin ja panostettava innovaatioihin. Heidän mukaansa toimistojen tulevaisuuden menestys nojaa kykyyn ymmärtää ja hyödyntää teknologisia mahdollisuuksia, samalla luovuutta ja inhimillistä kosketusta ylläpitäen.

Markkinointiviestinnän konkarit korostavat, että vaikka haasteet ovat konkreettisia, ne tarjoavat myös uusia mahdollisuuksia. Onnistunut hyödyntäminen vaatii toimistoilta sekä kykyä että rohkeutta muuttua ja kehittyä.

Tämä puolestaan edellyttää peiliin katsomista.

Teksti: Anssi Järvinen
Kuva: Jouni Luomanen

Artikkeli on julkaistu MRKTNG 4-2023 -lehdessä.

 

 

 

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

four + 12 =