Markkinoinnista tulevaisuuden tekijä

Tomi Kinnunen

Ohessa huomioita siitä, millaiset teemat ovat korostuneesti esillä yritysten agendoilla ja johdon keskusteluissa. Seuraavien teemojen huomioiminen auttaa markkinointia kehittymään ydintoiminnoksi ja vaikuttamaan positiivisesti yrityksen tulevaisuuteen.

Etsi uusia kasvualueita ja -mahdollisuuksia

Kun markkinoinnin tavoitteet ovat strategiasta ja liiketoimintatavoitteista johdettuja,  se tukee paremmin yrityksen kasvua. Jotta markkinoinnin merkitys keskeisenä funktiona vahvistuu, on markkinoinnin etsittävä uusia kasvualueita ja luotava kysyntää. Tilaus-toimitusperiaatteella toimiva markkinointi jää taktiseksi funktioksi.

Uusien markkinoiden etsiminen, löytäminen ja luominen perustuvat aina syvälliseen asiakasymmärrykseen ja strategisen suunnan selkeyteen. Yrityksen position ja suunnan määrittelyssä omistajien, hallituksen ja johdon roolia ei voi väheksyä. Jos markkinointi ei ole johtoryhmässä, on erittäin tärkeää kehittää luottamuksellista yhteistyötä sisäisten sidosryhmien kanssa ja luoda vaikuttamisen kanavia.

Uuden luominen vaatii fokuksen kääntämistä sisäisestä ulkoiseen, asiakkaisiin, kuluttajiin, käyttäjiin ja ylipäänsä ihmisiin. Aliarvostettuja ymmärryksen lisäämisen keinoja ovat kysyminen sekä asiakkaan kanssa vietetty aika.

Kehitä ihmisymmärrystä ja käännä tieto toiminnaksi

Markkinoinnilla on käsissään eniten markkinaan ja asiakkaaseen liittyvää tietoa organisaatiossa. Markkinointi voi yhdistää eri lähteistä saatua tietoa ymmärrykseksi muuttuvista asiakastarpeista ja asiakaskäyttäytymisestä. Monet organisaatiot ovat hyviä keräämään tietoa, mutta eivät osaa kääntää sitä näkemykseksi.

Markkinoinnilla on erinomainen mahdollisuus kääntää tietoa ymmärrykseksi ja ymmärrystä suosituksiksi, jotka muuttavat organisaation toimintaa. Tiedon täytyy muuttua toiminnaksi, mutta se ei tapahdu ilman viestintää, sisäistä myyntityötä ja vaikuttamista. Toteutumattoman idean arvo on nolla, vaikka se olisi hyvä ja jopa konseptoitu.

Asikaslähtöisyyden rooli korostuu taloudellisesti vaikeina aikoina, koska raha tulee asiakkaalta. Asiakas on jälleen ainoa kuningas johdon agendalla ja siksi markkinoinnin kannattaa keskittyä asiakkaan ymmärtämiseen ja asiakasarvon kehittämiseen.

Perustele markkinointibudjetin käyttöä paremmin

Säilytä tasapaino brändin rakentamisen ja lyhytaikaisen myynnin tukemisen välillä. Tällä hetkellä on painetta joko leikata markkinointibudjettia tai muuttaa painotusta lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi (performance marketing) sen sijaan että rakennettaisiin brändin arvoa pitkällä aikajänteellä (brand building).

Ylintä johtoa kiinnostaa mitä markkinoinnin kokonaispanostuksella saadaan aikaan

Markkinoinnin panostuksien vaikutukset liiketoiminan kehitykseen ja brändin arvon kasvuun on pystyttävä perustelemaan paremmin. Mielestäni keskustelu markkinoinnin tuloksellisuudesta on rajoittunut markkinointiviestinnän kustannusten tarkasteluun. Ylintä johtoa sen sijaan kiinnostaa mitä markkinoinnin kokonaispanostuksella saadaan aikaan. Tällöin on ymmärrettävä markkinoinnin kokonaiskustannukset ja niiden kehitys tilikartoista aina raportointiin ja tulosten kommunikointiin asti.

Kannattaa jakaa markkinointikustannukset neljään kategoriaan (henkilöstö, kumppanit, media, teknologia), jonka jälkeen on mahdollista tehostaa resursointia ja tehdä uudelleen allokointeja stragian ja kasvumahdollisuuksien mukaisesti.

Usein tarkastellaan vain mediaan ja kumppaneihin liittyviä kustannuksia, ja unohdetaan sen analysointi, missä työ kannattaa tehdä. Ilman kustannusten tarkkaa ymmärrystä markkinointikontribuution laskeminen tai syvällisen ROMI-ajattelun edistäminen on mahdotonta.

Vastuullisuusodotukset vaikuttavat brändin arvoon

Brändin rakentamisen perusta on positioinnissa. Positio määrittelee brändin kyvyn kilpailla markkinapaikalla. Edistyksellisimmät brändit toimivat ydinarvonsa ymmärtäen, niitä kunnioittaen, aidosti ja läpinäkyvästi. Viherpesussa tai missä vain brändipesussa pyritään vastaamaan ympäristön odotuksiin, vaikka brändin ydin olisi ristiriidassa käyttäytymisen ja viestinnällisen julistamisen kanssa.

Pyri löytämään brändille relevantit tavat toimia ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapoihin liittyvissä asioissa. Kun brändi ottaa kantaa ja taistelee jonkun asian puolesta, se on silloin myös jotain asiaa vastaan. Mielestäni vastaan/puolestä on hyvä ajattelutapa, kun mietitään ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvää toimintaa. Epäaidot yritykset hyödyntää vastuullisuusodotuksia paljastuvat ja voivat kääntyä brändiä vastaan.

Ole intohimoinen markkinointia kohtaan, määrittele mikä on henkilökohtainen CMO-visiosi

Muutos käynnistyy aina sinusta. Markkinoinnin johtaminen vaatii kokemusta, osaamista, rohkeutta ja intohimoa. Jos koko organisaation toiminnan muuttaminen ei onnistu yön yli, kannattaa aloittaa itsensä kehittäminen CMO:na sekä oman tiimin toiminnan kehittäminen.

Joskus ensimmäinen askel voi olla oman CMO-vision määritteleminen, sekä sen pohdinta mikä on roolini organisaatiossa, miten markkinointi tukee strategian toteutumista ja mitä lupaan tiimilleni?

Tällainen visiointi voi olla ensimmäinen askel muutosmatkaan, jolla markkinoinnista tulee tulevaisuuden menestystä rakentava kasvun ja uudistumisen moottori.

Tomi Kinnunen
Independent Brand Accelerator
Coach | Consultant | Interim

+358 40 689 2820
tomi@andua.org
LinkedIn

 

 

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

fourteen − four =