Onko tekoälyavusteisesti toteutetuilla videoilla tekijänoikeudellista suojaa?

Vuoden 2023 loppuun mennessä generatiiviset tekoälyjärjestelmät saavuttivat merkittävän tason; ne kykenivät tuottamaan perinteisen valokuvan tasoisia visuaalisia tuotoksia. Vuoden 2024 aikana sama tulee koskemaan videoita, tekijänoikeuslain terminologiaa käyttäen, elokuvateoksia.

Markkinoinnin kannalta kehitys tarjoaa uusia luovia mahdollisuuksia, kustannussäästöjä ja toisaalta, nostaa esille oikeudellisia kysymyksiä siitä, millaista suojaa tekoälyjärjestelmän tuottama visuaalinen aineisto ylipäätään nauttii ja voiko muu taho hyödyntää alkuperäisen mainoksen toteuttaneen työtä, jos työ ei nauti tekijänoikeudellista suojaa?

Teoshistoria ratkaisee

Tekoälyjärjestelmien tuottaman visuaalisen aineiston tekijänoikeudellinen suoja ratkeaa “teoshistorian” kautta, arvioimalla kuinka visuaalinen aineisto on tuotettu ja kuinka suuri osa lopputuloksesta perustuu inhimilliseen luomistyöhön. Mikäli generatiivisen tekoälyn tuottama aineisto vastaa yksinkertaista, puhelinkameralla otettua suunnittelematontakuvaa (”räpsyä”), se ei lähtökohtaisesti nauti tekijänoikeudellista suojaa.

Tämä johtuu siitä, että tällaisen kuvan taiteellinen sisältö ja ilmaisu ei ylitä varsinaisen tekijänoikeudellisen suojan edellytyksenä olevia luovuuden vähimmäisvaatimuksia, eli aikaansaannos ei ylitä teoskynnystä.

Tekoälyjärjestelmien tuottaman visuaalisen aineiston tekijänoikeudellinen suoja ratkeaa “teoshistorian” kautta, arvioimalla kuinka visuaalinen aineisto on tuotettu ja kuinka suuri osa lopputuloksesta perustuu inhimilliseen luomistyöhön.

Toisaalta, jos tekoälyä hyödynnetään visuaalisen aineiston tuottamiseksi tavalla, joka vastaa ammattimaisen valokuvaajan otoksia, jossa valokuvaaja harkitsee sommittelua, valaistusta, syväterävyysaluetta, valotusaikaa ja hyödyntää erinäisiä muita valokuvauksessa käytettäviä ilmaisukeinoja, valokuva voi saavuttaa varsinaisen tekijänoikeudellisen suojan “valokuvateoksena.”

Analogisesti sama pätee tekoälyjärjestelmien avulla kehitettyihin visuaalisiin aineistoihin. Mitä enemmän aineiston teoshistoria vastaa valokuvateoksen toteuttamista, sitä todennäköisemmin aineistoa voidaan pitää tekijänoikeuslain tarkoittamana teoksena, vaikka sen toteuttamisessa olisi käytetty apuna tekoälyjärjestelmää.

Tekoälyavusteisesti tuotettujen videoiden tekijänoikeudet

Tekoälyavusteisesti toteutettujen videoiden yleistyminen tuo mukanaan kuitenkin joitakin staattiseen visuaaliseen aineistoon nähden uusia kysymyksiä. Näistä ensimmäisenä elokuvan visuaalinen olemus, varsinainen elokuvateos erilaisine vaihtuvine kuvakulmineen ja tapaan, jolla teoksen perustana oleva idea on ilmaistu. Vastaavasti, korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 1967-II-74, katsonut, että elokuvaan sisällytettyjen kohtausten muodostavan sellaisen henkisen luomuksen, johon kohtausten ohjaajalla oli tekijänoikeus.

Edellä mainittuun perustuen, mikäli tekoälyavusteisesti tuotetun videon teoshistoriaan sisältyy vastaavaa työtä kuin suojattuun valokuvateokseen, mikäli siihen kuuluu elokuvan toteuttamiseksi tarvittavaan inhimilliseen luomistyöhön rinnastuvaa työtä tai mikäli tuotettuun aineistoon sisältyy ohjaajaan työhön rinnastuvaa työtä, aineisto voi nauttia tekijänoikeudellista suojaa. Näin siitä huolimatta, että videon toteuttamisessa on hyödynnetty tekoälyjärjestelmää. 

On kuitenkin syytä huomata, että videoiden toteuttamiseen käytettävien tekoälyjärjestelmien kehittyessä yhä edistyneemmiksi, esimerkkinä OpenAI:n Sora, inhimillisen työn osuus varsin näyttävissäkin videoissa voi jäädä vähäiseksi, kenties vain parin rivin mittaiseksi kehotteeksi/promptiksi minuutin mittaisen videon tuottamisessa. Tuolloin lähtökohtana on se, että lopputuloksen kannalta inhimillinen luomistyö on niin vähäistä, ettei tekijänoikeudellista suojaa ole. Näin ollen tekoälyn rooli visuaalisten aineistojen tuotannossa jatkaa olemassa olevien tekijänoikeudellisten normien soveltamiskäytäntöä.

Ei vielä oikeudessa koeteltua, mutta toisen työstä ei saa vastikkeetta hyötyä

Tekoälyavusteisesti toteutetun visuaalisen aineiston tekijänoikeudellisen suojan ollessa kuitenkin oikeuskäytännössä koettelematonta, on tietenkin mahdollista, että tekoälyavusteisesti toteutetun aineiston tekijänoikeudellisen suojan kriteerit muodostuvat huomattavan korkeiksi ja varsinaista tekijänoikeudellista suojaa ei käytännössä myönnetä tekoälyavusteisesti toteutetulle aineistolle. Tämäkään ei kuitenkaan tarkoita, että aineisto olisi kokonaan vailla oikeudellista suojaa, saati, että sitä voisi hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin kilpailijan tai muun tahon toimesta.

On tietenkin mahdollista, että tekoälyavusteisesti toteutetun aineiston tekijänoikeudellisen suojan kriteerit muodostuvat huomattavan korkeiksi ja varsinaista tekijänoikeudellista suojaa ei käytännössä myönnetä tekoälyavusteisesti toteutetulle aineistolle

Kaikkeen markkinointimateriaaliin, tekoälyavusteisesti luotuun ja muuhun, liittyy tietenkin varsinaisen tekijänoikeudellisen suojan lisäksi henkisen luomistyön toissijaisia suojajärjestelmiä. Vaikka näiden järjestelmien asema onkin nimenomaan toissijainen, eräs oikeusjärjestelmämme perusteista on se, ettei kenenkään pidä vastikkeetta hyötyä toisen työstä.

Tätä periaatetta heijastellen, korkein oikeus on esimerkiksi ratkaisussaan 1997:181 katsonut, että varsinaisen immateriaalioikeudellisen suojan ulkopuolelle jääneen pikaluvun opetusjärjestelmän vastikkeeton hyödyntäminen kaupallisesti oli sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa ja määräsi hyödyntäjän maksamaan lisenssin kaltaista vahingonkorvausta. Sama lopputulema olisi toki voitu perustaa myös perusteettoman edun palauttamiseen. Siten se, että tekoälyavusteisesti luotu markkinointimateriaali saattaa ja joissakin tapauksissa varmasti jääkin tekijänoikeudellisen suojan ulkopuolelle, ei silti tarkoita sitä, että aineisto olisi kokonaan vailla oikeudellista suojaa.

 

Kirjoittaja:


Ismo Kallioniemi
Partner, Eversheds Sutherland Finland

Ismo Kallioniemi on erikoistunut tekoälyä koskeviin kysymyksiin, oikeudenkäynteihin sekä niitä edeltäviin selvityksiin.

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

11 − eight =