Vaikuttajamarkkinointi tarvitsee selkeät pelisäännöt

Mainostajien Liiton kattojärjestön WFA:n tekemän selvityksen mukaan vaikuttajamarkkinointi on kasvamassa merkittävästi seuraavan 12 kuukauden aikana: mainostajista 65 %  ilmoitti lisäävänsä panostuksiaan vaikuttajamarkkinoinnissa. Sama paljastui Mainostajien Liiton ja PING Helsingin keväällä 2018 toteuttamasta tutkimuksesta. Vaikuttajamarkkinointi ei sinällään ole mikään uusi ilmiö, koska brändit ovat kautta aikojen hyödyntäneet omassa markkinoinnissaan tunnettuja kasvoja ja puolestapuhujia.

Digitaalisten kanavien kautta vaikuttajamarkkinointi on kuitenkin saanut uusia muotoja sekä ulottuvuuksia. Huoli on kasvanut etenkin nuorten kuluttajien kohdalla siitä, ymmärtävätkö he missä menee raja mainonnan ja aidon suosittelun välillä. Suomessa markkinoinnin eettisyyttä seuraa Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) ja vastaavia tahoja löytyy eri maista. MEN on mainostajien, medioiden ja palveluntarjoajien itsesäätelyelin, joten markkinoinnin ”ylilyöntejä” käsitellään melko harvoin oikeudessa. Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen MENille mainonnan eettisiä sääntöjä rikkovasta mainoksesta ja MEN antaa sen perusteella oman lausuntonsa.

Nämä lausunnot ovat herättäneet keskustelua siitä, tulkitaanko mainonnan eettisiä sääntöjä liian tiukasti ja ymmärretäänkö niiden tulkinnassa riittävästi nykyistä digitaalista maailmaa. Myös Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki otti osaa keskusteluun viime keväänä sen jälkeen kun ”Pupulandia-tapauksen” ympärillä oli noussut keskustelua:

”Meidän tarkoitus oli nostaa esiin kysymyksiä, ei kritisoida MENin päätöksiä tai sen takana olevia henkilöitä. Olemmehan itsekin rahoittamassa toimintaa. Uskomme dialogin voimaan, sen kautta voidaan lisätä luottamusta MENin toimintaan sekä kehittää toimintaa. Digitaalinen maailma on niin kompleksinen, että sellaisten käytäntöjen löytäminen, joihin kaikki osapuolet voivat sitotutua, vaatii erilaisia näkemyksiä. MENin lausunnot on varmasti tehty vallitsevien säännösten pohjalta, mikä on MENin tehtäväkin. Meille on kuitenkin syntynyt nuorten vaikuttajien ja markkinoinnin tekijöiden sukupolvi, jolle maailma näyttäytyy erilaisena ja he odottavat, että asioista keskustellaan avoimesti.”

Uusi vaikuttajamarkkinoinnin ohjeistus työn alla

Keskustelu vaikuttajamarkkinoinnin eettisistä toimintamalleista käy kuumana myös muissa maissa,ja merkitsemistavat sekä käytänteet vaihtelevat markkinoittain. Saksassa keskustelua on herättänyt Berliinissä annettu oikeuden tuomio siitä, että vaikuttajan postauksen katsottiin olevan mainontaa, vaikka hän ei siitä ollutkaan saanut vastineeksi rahaa tai ilmaisia tuotteita. Jotta vaikuttamarkkinoinnin käytäntöjä saadaan yhdennettyä, WFA on tekemässä jäsenistölleen selkeäävaikuttajamarkkinoinnin ohjeistusta.

”Heti kun ohjeistus on valmis, tuomme sen myös Mainostajien Liiton jäsenistölle ja tulemme edistämään sen soveltamista jäsenistömme keskuudessa”, kertoo myös WFA:n hallituksessa istuva Lemminki.

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.