Lausunto AVMS-direktiiviin: elintarvikemainonta lapsille ja tv-mainonnan osuus ohjelma-ajasta

Marketing Finland antoi Liikenne- ja viestintäministeriölle lausuntonsa kansallisessa implementointivaiheessa olevaan AVMS-direktiiviin.

Lausunnossa Marketing Finland kannattaa esitystä muuttaa audiovisuaalisten palveluiden sääntelyä esitysluonnoksen esityksen mukaisesti.

Lausunnon sisältö tiivistettynä:

Marketing Finland pitää toimivana Suomessa olevaa elintarvikemainonnan itsesääntelyä, jonka ansiosta epäasiallista kaupallista viestintää korkeita suola-, rasva- ja sokeripitoisuuksia sisältävistä elintarvikkeista ja juomista ei suunnata lapsille. Alan viranomaisten laatimat suositukset mainostajille elintarvikkeiden markkinoinnista lapsille ovat selkeät ja ajantasaiset, ja ne on otettu hyvin käyttöön. Toimivasta itsesääntelystä todisteena on Marketing Finlandin syksyllä 2019 Suomen suurimmille mediataloille toteuttaman kyselyn tulokset, jotka paljastivat, että lapsille kotimaisissa medioissa näkyvä elintarvikemainonta on lähes olematonta.

Marketing Finland pitää tervetulleena uudistuksena lineaarisen television mainonnan rajoitusten keventämistä. Siirtyminen 12 minuutin tuntirajoituksesta malliin, jossa mainontaa voi olla 20 % tiettynä ohjelma-aikana, on muutos, joka mahdollistaa televisiotoimijoille mahdollisuuden sijoittaa mainokset joustavammin ohjelmatyyppien mukaan. Mainostulojen kautta kertyvät varat mahdollistavat mediataloille laadukkaiden kotimaisten sisältöjen, kuten uutisten sekä viihdeohjelmien tuotannon.

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.