Pekka Rantamoijanen ehdolla Mainonnan eettisen neuvoston jäseneksi

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on elinkeinoelämän itsesäätelyelin, jonka tehtävänä on valvoa hyvän tavan mukaisen mainonnan toteuttamista Suomessa. Viimeisen puolen vuoden aikana MEN:n päätöksistä on käyty keskustelua, johon myös Mainostajien Liitto on osallistunut. ”Tarkoituksemme ei ole ollut missään kohtaa kritisoida MEN:n toimintaa, vaan olemme halunneet nostaa esiin vaikeita markkinointiin liittyviä kysymyksiä”, kertoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki.

Erityisesti vaikuttajamarkkinointiin liittyviä kysymyksiä ratkottaessa on keskusteltu MEN:n tulkinnoista, joista Lemminki kirjoitti kesäkuussa 2018 Markkinointi & Mainonta -lehden blogissa. Mainostajien Liitto kutsui Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) edustajat liiton lakityöryhmään keskustelemaan näistä vaikuttajamarkkinoinnin haasteista. KKV onkin tuottamassa ohjeistuksen vaikuttajamarkkinointiin. Tällä hetkellä eri tahojen ohjeistukset ovat osin ristiriidassa MEN:n päätösten kanssa. Vaikuttajamarkkinoinnissa erityisesti tuotteina tai palveluina saadut vastikkeet ovat ongelmallisia. Mainostajien Liitto lupasi auttaa virastoa antamalla omia, tilaajan näkökulmiaan.

Mainostajien Liitolla on MEN:ssa yksi varsinainen paikka sekä yksi varapaikka. Varsinaisena jäsenenä on toiminut Raija Tuokko ja varajäsenenä Arja Hiltunen. ”Raija ja Arja ovat edustaneet loistavasti Mainostajien Liittoa, ja olemme erittäin kiitollisia heille useiden vuosien omistautuneesta työstä”, sanoo Lemminki.

MEN:n jäsenet valitaan joka toinen vuosi, ja uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Mainostajien Liitto ehdottaa Valion digitaalisen markkinoinnin päällikkö Pekka Rantamoijasta. Pekka toimii Mainostajien Liiton digityöryhmän vetäjänä, ja hänellä on vahva digitaalisen markkinoinnin ymmärrys.

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.