Kasvuhakkerointi yhdistää markkinoinnin ja tuotekehityksen

 

Tuote tai palvelu on perinteisesti otettu markkinoinnissa annettuna. Kasvuhakkeroinnin (growth hacking) avulla markkinointi voi ottaa merkittävän roolin tuotekehityksessä, uskoo HMD:n Global Head of Marketing Operations, Alex Lambeek.

  1. Mikä uusi ilmiö – idea, innovaatio, teknologia tai bisnesmalli – tulee muuttamaan markkinoinnin tulevaisuuden?

Kasvuhakkerointi kiehtoo minua suuresti. Se on prosessi, jossa tehdään ripeässä tahdissa erilaisia kokeiluja markkinointisuppilon, tuotekehityksen, myyntisegmenttien ja muiden liiketoiminta-alueiden puitteissa, jotta löydettäisiin kaikista tehokkain tapa kasvattaa yrityksen liiketoimintaa. Esimerkkejä käytetyistä tekniikoista ovat vaikkapa A/B -testaus, web-analytiikka ja hakukoneoptimointi.

  1. Mitkä voimat tai trendit vaikuttavat muutoksen takana?

Kasvuhakkerointi on tullut mahdolliseksi, koska yritykset ovat yhä enenevässä määrin tekemisissä suoraan asiakkaidensa kanssa ja koska edullisia web-analytiikan välineitä on saatavissa laajalti. Esimerkiksi sellaiset start upit, joilla ei ole paljoa rahaa ja kokemusta, voivat harjoittaa kasvuhakkeroinnin avulla markkinointia keskittymällä innovointiin.

Kasvuhakkerit eivät erottele tuotekehitystä markkinoinnista. He hyödyntävät erilaisia markkinoinnin keinoja ja iteratiivisia tuotekehitysprosesseja parantaakseen konversioasteitaan. Menetelmiä hyödynnetään niin julkaisutoiminnassa, media-alalla kuin internetpalveluissakin. Mittareiden osalta keskitytään ennen kaikkea seuraamaan kasvua.

  1. Mikä muuttuu?

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen nopeutuu ja markkinointi voi ottaa valtavan suuren roolin niiden kehittämisessä. Perinteisestihän tuote tai palvelu on otettu markkinoinnissa annettuna. Kehityskustannukset saattavat myös laskea, mikä tarkoittaa sitä, että startupit voivat haastaa toimialojen vakiintuneita pelureita tehokkaasti. Samalla myös kuluttajien tarpeisiin voidaan vastata entistä paremmin.

  1. Keihin tai mihin muutos vaikuttaa eniten?

Kuluttajat hyötyvät eniten, koska he saavat sellaisia tuotteita ja palveluja, joita he oikeasti haluavat. Tämä johtuu kasvuhakkeroinnin ytimessä olevasta ja tuotekehitykseen liittyvästä jatkuvan testaamisen ideasta. Parhaat mahdollisuudet hyödyntää kasvuhakkerointia on yrityksillä, joilla on suora yhteys asiakkaisiinsa ja kyky olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa.

  1. Ketkä voittavat ja ketkä häviät?

Ne voittavat, jotka pystyvät tehokkaimmin hyödyntämään kasvuhakkeroinnin mahdollisuuksia tyydyttääkseen asiakkaiden tarpeet ja sopeutuakseen muutoksiin nopeiten.

 Mitkä yritykset ovat muutoksen kärjessä?

Facebook, Google ja Twitter ovat esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan brändejään ja parantamaan voittojaan. Hyvä esimerkki kasvuhakkeroinnista on se, miten Dropbox tarjoaa lisää tallennustilaa niille asiakkailleen, jotka suosittelevat sitä ystävilleen.

  1. Mitä yrityksen pitää tehdä, jos se haluaa voittajien joukkoon?

Yrityksellä pitää olla asenne ja kulttuuri, joka on avoin uusien asioiden kokeilemiselle ja kokeiluista oppimiselle aina uudestaan ja uudestaan. Yrityksellä pitää olla digitaalisesti osaava henkilöstö, vahva läsnäolo verkossa ja hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaidensa kanssa.  

  1. Mitä markkinoinnin ammattilaisen pitäisi tehdä maailman muuttuessa?

Markkinoinnin ammattilaisten kannattaa perehtyä tähän aiheeseen ja keskustella yrityksen digitaalisten tiimien kanssa siitä, miten kasvuhakkerointia voi hyödyntää yrityksen toimialalla. Jos tätä ei ole vielä tehty, sen aika voi hyvinkin olla nyt.  

  1. Mikä sinua henkilökohtaisesti kiinnostaa tässä ilmiössä?

Olen kiinnostunut aiheesta etenkin siksi, että HMD Global käyttää useita erilaisia kasvuhakkeroinnin tekniikoita. Testaamme muun muassa mainoskampanjoita, pakkauksia ja arvolupauksia. Kustannukset ovat alhaisia ja muutoksia voidaan tehdä nopeasti, minkä vuoksi voimme liikkua ketterästi.  

  1. Maailma muuttuu, mutta mikä pysyy entisellään?

Entisellään pysyy se, että voittajina selviävät sellaiset yritykset, jotka tietävät, mitä heidän asiakkaansa haluavat, ja jotka pystyvät toimittamaan sen nopeasti, edullisesti ja laadukkaasti.

 

Kasvuhakkerit eivät erottele tuotekehitystä markkinoinnista.

 

 

Väylä tulevaisuuteen

MAINOSTAJA-lehden juttusarjassa kysymme johtavilta markkinointiajattelijoilta, mitkä ilmiöt ja trendit muuttavat markkinointia juuri nyt. Entä miten muutosta hyödyntämällä noustaan voittajiksi?

 

Alex Lambeek, Global Head of Marketing Operations, HMD

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Erasmus-yliopisto, Hollanti

Ura: Työskennellyt kansallisissa, alueellisissa ja globaaleissa johtotehtävissä Euroopassa, Aasiassa ja Australiassa mobiili- ja medialiiketoiminnassa mm. Nokian, 21st Century Foxin, Black Berryn ja Rovion palveluksessa

Mielenkiinnon kohteita markkinoinnissa: Tekoäly, kasvuhakkerointi, vähittäiskaupan innovaatiot

Päätavoite tänä vuonna: Sytyttää Nokia-brändi uuteen liekkiin markkinoimalla ja myymällä miljoonia mahtavia älypuhelimia ympäri maailman

 

Tekst:i Kari Latvanen

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.