Viestinnällä tasa-arvoisempaa ja rauhanmukaisempaa maailmaa

Naistenpäivä tarjoaa mahdollisuuden juhlistaa jo saavutettua edistystä tasa-arvon saralla. Tänä naistenpäivänä mielessämme päällimmäisenä ovat kuitenkin Ukrainan naiset ja heidän perheensä, joiden perustavanlaatuinen oikeus elämään ja turvallisuuteen on nyt uhattuna. Konflikteissa ja kriiseissä naisiin kohdistuva väkivalta lisääntyy, ja seksuaalista väkivaltaa käytetään usein sodankäynnin välineenä. Naiset pääsevät vain harvoin mukaan rauhanneuvottelupöytiin. Ilman sukupuolten välistä tasa-arvoa rauhaa ei voi saavuttaa.

Marketing Finland ja Sanoma Media B2B lähtivät mukaan UN Women Suomen Naisen paikka -kampanjaan, jossa inspiroivien esimerkkien kautta kannustetaan jokaista osallistumaan tasa-arvoisemman maailman rakentamiseen, jossa jokaisen ihmisoikeuksia kunnioitetaan.
 Tämän vuoden kampanjassa on lähes 20 naista, jotka tuovat oman tarinansa esiin ja tukevat UN Women Suomen Ukrainan hätäapukeräystä.


Tulemme julkaisemaan neljän markkinointi- ja viestintätaustaisen naisen tarinan tällä viikolla kanavissamme. Tässä blogissa YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomi viestinnästä vastaava Emma Winiecki kertoo viestinnän ja viestijöiden vastuusta sekä Naisen paikka on kaikkialla -kampanjan taustoista.

Viestinnällä voidaan rakentaa tasa-arvoisempaa ja rauhanmukaisempaa maailmaa

Tehokas viestintä ei ainoastaan kerro tarinoita, vaan aktivoi ja inspiroi ihmisiä toimimaan. Viestintä muokkaa kuvaamme maailmasta, kannustaa ajattelemaan asioita uudella tavalla ja myös näkemään asioita muiden ihmisten näkökulmasta. Siksi monimuotoisuus, erilaisten äänten kuuluminen ja monenlaisten tarinoiden esiin nostaminen on äärimmäisen tärkeää.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin tavoitteena on maailma, jossa kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. Syvälle juurtuneet negatiiviset mielikuvat naisista ja tytöistä ovat suurimpia esteitä tasa-arvon toteutumiselle. Siksi on kriittisen tärkeää murtaa näitä haitallisia asenteita, ja sitä UN Women Suomi tekee joka päivä viestinnässään ja vaikuttamistyössään.

Naistenpäivän kampanjassamme Naisen paikka on kaikkialla haluamme välittää monimuotoista kuvaa naiseudesta ja kaikista sukupuolista. Parhaimmillaan viestintä- ja markkinointikampanjat voivat murskata vallalla olevia stereotypioita ja haastaa käsityksiämme siitä, miltä esimerkiksi päättäjät, asiantuntijat, koodarit, avaruusfyysikot tai rauhanneuvottelijat näyttävät. Representaatiolla on suunnattoman suuri merkitys maailmankuvallemme. Kun nuoret tytöt eri taustoista näkevät itsensä näköisiä naisia yhteiskunnan eri aloilla, he voivat kuvitella samalle paikalle myös itsensä.

Tasa-arvojärjestönä meillä on erityinen vastuu huolehtia siitä, että käyttämämme kuvasto ja kieli vastaavat arvojamme ja tavoitteitamme. Viestinnän roolin merkitys mielikuvillemme maailmasta ja ilmiöistä on korostunut myös Ukrainan sodan ympärille luoduissa narratiiveissa. Sodankin keskellä haluamme varmistaa, että esitämme ihmiset heidän arvoaan ja oikeuksiaan kunnioittaen – silloinkin, kun kerromme tarinaa kärsimyksestä ja tragediasta.

Vaikka sodassa naisiin kohdistuva väkivallan uhka korostuu, naiset eivät ole vain uhreja. Sotakuvastossa naiset näyttäytyvät lapsiaan suojelevina äiteinä, mutta naisten merkitys aktiivisina toimijoina esimerkiksi kriisinhallintaoperaatioissa ja rauhanrakennuksen prosesseissa puuttuu kuvastosta ja keskustelusta lähes täysin. Naiset loistavat poissaolollaan myös Ukrainan sotaa kommentoivien asiantuntijoiden joukosta. Naisten merkitys ja rooli rauhantyössä on kuitenkin kriittinen, ja heidän ääntään tulee kuulla konfliktinratkaisun kaikissa vaiheissa.

On upeaa, että suomalaiset tukevat kriisin keskelle joutuneita ihmisiä. Ei ole konfliktia, joka ei koskettaisi naisia. Tästä muistuttamaan tarvitaan YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenia ja UN Women Suomea.  Sanoilla ja kuvilla on suuri valta, ja vallan mukana tulee myös suuri vastuu. Haastamme myös muut mukaan valjastamaan viestinnän ja markkinoinnin tasa-arvon ja monimuotoisuuden työkaluiksi omassa toiminnassaan!

Emma Winiecki
Viestinnän vastaava, YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomi

 

Osallistu UN Women Suomen Ukraina-hätäapukeräykseen

64 % apua tarvitsevista Ukrainan konfliktissa ovat naisia. Konflikteissa väkivalta tyttöjä ja naisia kohtaan lisääntyy hälyttävästi, ja naisten asema heikkenee kaikilla elämän alueilla. Naiset tarvitsevat suojelua, ja naisten ja tyttöjen erityiset tarpeet tulee huomioida konflikteissa.

Lue lisää ja lahjoita : UN Women | Hätäapukeräys Ukrainaan 

 

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

twenty + 20 =