EU pyrkii vahvistamaan kuluttajien asemaa lujittamalla kuluttajan oikeuksia ja niiden täytäntöönpanon valvontaa

Euroopan komissio on julkistanut ehdotuksensa Kuluttajat vahvempaan asemaan -hankkeesta (The New Deal for Consumers), joka koskee viittä eri direktiiviä. Hankkeen tarkoitus on varmistaa, että eurooppalaiset kuluttajat saavat enemmän oikeuksia ja että niiden täytäntöönpanoa valvotaan entistä tarkemmin. EU:n kuluttajansuojaa koskevat säännöt kuuluvat tällä hetkellä maailman tiukimpiin, mutta niiden täytäntöönpanoa on ollut vaikea valvoa ja ne vaihtelevat eri puolilla EU:ta. Kuluttajat vahvempaan asemaan -hankkeessa kuluttajansuojaa vahvistetaan myös verkossa.

 

Kuluttajansuojan vahvistaminen verkossa

Ehdotuksessa on haluttu parantaa kuluttajansuojaa verkossa tapahtuvissa ostotapahtumissa seuraavia tekijöitä vahvistamalla:

  • Kuluttajalle on kerrottava onko hakusijoituksiin vaikutettu maksamalla ja ilmoitettava millä perusteilla hakutulokset on järjestetty.
  • Kuluttajalle täytyy selkeästi kertoa onko kyseessä osto yritykseltä vai toiselta yksityiseltä henkilöltä, jotta kuluttaja tietää suojaavatko kuluttajan oikeudet häntä mahdollisissa ongelmatilanteissa.
  • Kuluttajan oikeudet laajenevat koskemaan myös ”ilmaisia” digitaalisia palveluita ja kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen 14 päivän ajan. Käytännössä kyseessä ovat palvelut, kuten some, tallennustila ja erilaiset sovellukset, joiden käytön vastikkeeksi kuluttaja antaa omia henkilötietojaan.

Kuluttajille välineet valvoa oikeuksiaan ja saada korvausta

Ehdotus antaisi väärin kohdelluille kuluttajille laajemman oikeuden saada vahingonkorvauksia ja lopettaa sopimus. Erityisen ongelmallisia ovat olleet tilanteet, joissa yritys on aiheuttanut vahinkoa, joka on kohdistunut suureen määrään kuluttajia eri jäsenmaissa. Seuraamukset eivät ole olleet riittävän suuria toimiakseen todellisina pelotteina yrityksille. Ehdotuksen mukaan kansallisille kuluttajaviranomaisille annetaan valta määrätä tällaisista rikkomuksista tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. Sanktion enimmäissakoksi ehdotetaan 4%:a elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kussakin jäsenmaassa, jossa kuluttajiin on kohdistunut rikkomuksia. Ehdotus antaisi jäsenvaltioille myös mahdollisuuden ottaa käyttöön suurempiakin enimmäissakkoja.

Ryhmäkanteet mahdolliseksi kaikissa EU-maissa

Kuluttajien edustajille, kuten kuluttajajärjestöille ehdotetaan mahdollisuutta hakea kuluttajaryhmien puolesta hyvitystä.  Eli ryhmäkanteiden nostaminen tulisi mahdolliseksi kaikissa EU-maissa. Esimerkiksi kuluttajajärjestöt voisivat hakea korjausta laajoihin rikkomuksiin koskien kuluttajien tietosuojaa, maksuttomia verkkopalveluita ja harhaanjohtavaa markkinointia. Ryhmäkanne eroaisi kutienkin Yhdysvalloista, sillä lakitoimistot eivät voisi sitä käyttää, vaan pelkästään kuluttajajärjestöjen tapaiset voittoa tavoittelemattomat ja viranomaisten valvomat yksiköt.

 Kansallisille viranomaisille oikeus puuttua harhaanjohtavaan markkinointiin

Ehdotuksessa on haluttu antaa kansallisille viranomaisille mahdollisuus puuttua tehokkaammin keskenään vastaavanlaisten tai saman nimisten, mutta laadultaan erilaisten tuotteiden markkinointiin EU:n eri maissa. Laadullisilla eroilla tarkoitetaan mm. tuotteen koostumusta tai muita toisistaan merkittävästi poikkeavia ominaisuuksia

Myös yritysten toimintaolosuhteita on haluttu parantaa: kuluttajat eivät enää voisi mm. palauttaa tuotteita, joita he ovat käyttäneet, eikä yritysten tarvitsisi suorittaa kuluttajalle korvausta ennen palautetun tuotteen vastaanottamista. Tavoitteena on tuoda myös lisää joustavuutta kuluttajan ja yrityksen väliseen kommunikaatioon ongelmatilanteissa sallimalla useampia erilaisia kommunikaatiotapoja, kunhan kuluttajat voivat niiden kautta seurata yrityksen kanssa käymäänsä viestintää.

Seuraavaksi komission tekemistä ehdotuksista keskustellaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Muutosten toimeenpanon takarajana on toukokuun 2019 EU-vaalit. Myös Mainostajien Liiton kattojärjestö WFA tekee arvion ehdotusten vaikutuksia mainostajille ja kertoo oman kantansa päätöksentekijöille.

 

 

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.