IPR-asiat kuntoon

Aineeton pääoma (intellectual property rights, IPR) on kasvava osa yrityksien varallisuudesta. Arvioidaan, että 50–90 % yritysten tulosta tulee aineettoman pääoman vaikutuksista – tietoon pohjautuvilla aloilla osuus voi olla jopa suurempi. Aineeton pääoma on osa yrityksen kilpailuetua ja strategista omaisuutta, niinpä sen suojaaminen on tärkeää. IPR-oikeudet ovat keino suojata ja puolustaa aineetonta pääomaa.

IPR-oikeudet kannattaa suojata jo yrityksen alkutaipaleella. Suojauksella on suuri merkitys silloin, kun yritykselle haetaan rahoitusta tai sitä yritetään myydä. Jos suojausasiat on hoidettu heikosti, voi tämä kostautua, kun yritys on tekemässä läpimurtoa eivätkä oletetut oikeudet olekaan omassa hallinnassa. Jos IPR-oikeuksia ei ole tiedostettu, voi yritys myös tahattomasti loukata kolmansien osapuolten oikeuksia. Riskit voidaan välttää tutkimalla teknologioiden ja tavaramerkkien käytettävyys etukäteen.

Kaikkien yritysten pitäisi tiedostaa IPR-oikeudet ja määritellä strategiansa niiden suhteen. Yrityksen tulee vähintään tietää, ettei se loukkaa muiden oikeuksia. Tällä hetkellä julkinen valta tukee tällaisia selvityksiä: esimerkkinä mainittakoon Business Finlandin (ent. Tekes) 5000 euron innovaatioseteli, joka mahdollistaa IPR-strategioiden luonnostelun pienille ja keskisuurille yrityksille (liikevaihto alle 40 M€/v).

IPR-strategia – aineettomien oikeuksien tehokas hyödyntäminen liiketoiminnassa

Yhtiöt eivät voi juurikaan menestyä tiedostamatta suhtautumistaan aineettomaan pääomaan. Yhdenmukaisen ja liiketoimintatavoitteellisen linjan varmistamiseksi yhtiöt voivat turvautua IPR-strategiaan. IPR-strategia on päätöksentekomenettelyn ja toimintaohjeiden viitekehys, jolla varmistetaan, että yhtiön aineettomat oikeudet tukevat liiketoimintastrategiaa ja visiota. IPR-strategia on ensisijaisesti johdon työkalu, jolla pyritään yhtiön aineettomien oikeuksien tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Jokaisen yhtiön IPR-strategia on erilainen, sillä yhtiöiden liiketoimintasuunnitelmat ja tavoitteet ovat erilaiset. IPR-strategiaan heijastuu myös, mikä on yhtiön omien aineettomien oikeuksien tilanne, mitä oikeuksia on lisensioitu pois tai saatu kolmansilta tahoilta, miten ja mitä yhtiössä halutaan suojata, mitkä ovat tavoitteet, kuinka niihin pyritään sekä kuinka aineettomia oikeuksia puolustetaan.

Aineettomien oikeuksien käytön tavoitteet vaihtelevat yhtiöittäin, toimialoittain, ja teknologioittain. Isot kansainväliset yhtiöt voivat pyrkiä saamaan yksinoikeusaseman tiettyyn tunnukseen tai keksintöön. Keskisuuret yhtiöt saattavat tavoitella kannattavuutensa parantamista kasvattamalla brändäyksellä tuotteidensa menekkiä tai riskien minimoimista etukäteisselvityksillä ja kilpailijaseurannalla. Startup-yrityksissä aineettomien oikeuksien hallinnalla, dokumentoinnilla ja arvonmäärityksillä voidaan pyrkiä vakuuttamaan pääomasijoittajia. IPR-strategiaa on päivitettävä tasaisin väliajoin, jotta se tukisi yhtiön liiketoimintasuunnitelmia parhaalla mahdollisella tavalla.

Yleisemmän tason IPR-strategiaan kuuluu myös sen huomioiminen yhtiön operatiivisessa toiminnassa. Tämä voidaan toteuttaa mm. laatimalla yksityiskohtaisempia ja käytännönläheisiä ohjesääntöjä, ns. politiikkoja (policy), tarkemmista aihe-alueista, esimerkiksi tavaramerkeistä.

IPR-strategia on toimiva, kun käytännönläheiset ohjesäännöt ovat linjassa yleisemmän tason IPR-strategian kanssa, joka on vuorostaan linjassa yhtiön liiketoimintasuunnitelman ja -tavoitteiden kanssa. Hyvin laaditulla ja toteutetulla IPR-strategialla varmistetaan, että aineettomien oikeuksien tarjoamat mahdollisuudet eivät jää hyödyntämättä, vaan ne tosiasiallisesti tukevat yhtiön varsinaista liiketoimintaa.

 

Petteri Häkkänen
Managing Partner, Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy

Kirjoittaja on immateriaalioikeuksiin erikoistuneen A sianajotoimisto Heinonen & Co Oy:n toimitusjohtaja. Heinonen & Co on Eversheds Asianajotoimisto Oy:n tytäryhtiö ja kuuluu kansainväliseen Eversheds Sutherlandiin.

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

four + six =