Uudistuminen vaatii rohkeutta luopua

Yrittäjyydessä tulee usein mieleen rohkeuden merkitys. Rohkeus lähtee yleensä tekemisistä, ei tekemättä jättämisistä. Jälkikäteen arvioidessamme päätöksiämme ja tekemisiämme, emme kadu tehtyjä päätöksiä, vaan tekemättä jätettyjä. Valinnat tehdään kunkin hetken mukaisilla tiedoilla ja kyvyillä. Varsinkin liiketoimintojen kasvaessa rohkeuden vaatimus kasvaa ja päätöksenteossa todennäköiset ja mahdolliset riskit on tunnistettava. Tällöin voi puuttua rohkeutta ottaa oikean tasoisia riskejä ja kantaa vastuu valinnoista.

Erityisesti yrityksen kasvuvaiheeseen liittyvä hallinnan tunteen puuttuminen saattaa epäilyttää ja pelottaa; onko valittu suunta oikea ja ovatko askeleet ja investoinnit sellaisia, että ne kantavat epävarmassa tulevaisuudessa. Tällöin pelkkä rohkeus voi auttaa, että teemme vaadittavat päätökset ja etenemme valitsemallamme polulla.

Entä jos matkaan tuleekin mutkia? Toimintaympäristö muuttuu, , maailmantalouden tasapaino horjuu, yrityksen investoinnit osoittautuvat pehmeäksi markkinatilanteeseen nähden?

Luopumisen rohkeus

Olen usein miettinyt luopumisen rohkeutta, kriittistä valitun tien tarkastelua ja siihen liittyviä muutoksia. Rakennamme elämää tukijalkojen varaan ja harvoin valintoja kyseenalaistetaan. Rakennamme myös yritystoimintaa siten, että investoimme osaamiseen, yrityshankintoihin, ihmisiin, palveluihin, maantieteelliseen laajentumiseen.

Varsin harvoin arvioimme kriittisesti valintojen pohjalta tehtyjä toimia ja päätöksiä. Usein päätökset ovatkin olleet oikeita, ja niinpä olemme Suomessa ja kansainvälisesti rakentaneet menestyksekkäitä yrityksiä.

Rohkeus luopua kuitenkin edellyttää, että yrityksessä käydään syvällisiä pohdintoja siitä, mitkä ovat menestystekijät ja mille pohjalle niitä rakennetaan. Kirjassa Koneen ruhtinas valotetaan Koneen menestystekijöitä ja Pekka Herlinin poikkeuksellista kykyä luopua. Mikäli Kone oli tehnyt yrityshankinnan, joka integrointivaiheessa tai muuten ei osoittautunut menestykselliseksi, hän saattoi divestoida yrityksen sen kummemmin miettimättä voiko niin tehdä. Kyky luopua osoittautui kultajyväksi, jolle rakennettiin menestyksellistä laajentumista ja lukuisten yrityskauppojen kautta toiminta hitsautui kansainväliseksi menestykseksi.

Toimintaympäristön muutokset

Rohkeus luopua tarkoittaa kykyä muuttua suhteessa toimintaympäristöön. Joskus päätöksiin vaikuttaneet kriteerit eivät olekaan kuvitellun kaltaisia. Tällöin voi olla vaikea myöntää, että on tehty virhevalinta. Edellyttää rohkeutta kyseenalaistaa oma tekemisensä ja muuttaa kurssia.

Erityisen vaikeaa päätöksenteko on, jos liiketoiminta on kannattavaa. Tällöin pidämme mielellämme kynsin ja hampain kiinni totutuista malleista ja liiketoimintalogiikoista. Emme näe, että olemme kävelemässä kuilun partaalle ja toiminta on kääntymässä auringonlaskun puolelle. Älypuhelinten rynnistys matkaviestinliiketoiminnassa on varmaan lähiajan taloushistorian suurimpia muutoksia ja maailmanluokan matkapuhelinjätti Nokia joutui tilanteeseen, jossa totutut liiketoimintamallit muuttuivat radikaalisti. Kyky luopua matkaviestinliiketoiminnoista ja siirtyminen verkkopuolen investointeihin on merkittävimpiä päätöksiä Suomen taloushistoriassa ja näyttää siltä, että se mahdollisti Nokialle pitkäaikaisen liiketoiminnan verkkojen ja palveluiden parissa.

Uudistumisen merkitys

Rohkeus luopua tarkoittaa monesti rohkeutta uudistua, muuttaa omia ajatusmalleja ja toimintaperiaatteita ja sitä kautta kehittyä. Yritystoiminnan ja myös yhteiskunnan kehitys tapahtuu usein haastavien, jopa kipeiden prosessien kautta. Luopuminen vanhasta avaa mahdollisuuden uuteen ajatteluun. Rohkeus voimavarana avaa luovuuden lähteet ja asioiden uudelleen tarkastelu antaa tilaisuuden löytää jotain uutta ja mielenkiintoista. Yritystoiminnassa tämä tapahtuu kokeilun, yrityksen ja erehdyksen kautta. Ripaus rohkeutta, uteliaisuutta ja ennakkoluulottomuutta auttaa meitä tekemään oikeita päätöksiä. Se avaa polun maailmaan, jossa virheet luovat mahdollisuuksia, epäonnistumiset uuden oppimista ja luopuminen luo vapauden yrittää ja tarkastella asioita uudella tavalla. Rohkeutta luopua kannattaa kokeilla, se voi johtaa jonkin uuden löytämiseen.

Jukka-Pekka Joensuu toimii asianajajana ja kansainvälisen liikejuridiikan asiantuntijana Eversheds Asianajotoimisto Oy:ssä.

Artikkeli on julkaistu MRKTNG-lehdessä 2-2020

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

3 + 10 =