Unicef: opas lasten elintarvikemarkkinointiin

Unicef on julkaissut yli 80-sivuisen oppaan lapsille suunnattavasta elintarvikemarkkinoinnista. Siinä käsitellään mm. lasten terveyttä, yksityisyyttä, tasa-arvoa ja koulutusta.

Opas sälyttää vastuuta sekä viranomaisille että yrityksille eikä unohda vanhempien roolia lastensa ohjaamisessa. Siinä ei ehdoteta lisää lainsäädäntöä.

Kirjoittajat pitävät elintarvikemarkkinointia kansanterveyteen liittyvänä kokonaisuutena. Oppaassa käsitellään mm. markkinointia kouluissa, pakkaussuunnittelua, sponsorointia, digitaalista mediaa ja myymälämainontaa.

Opas kehottaa

viranomaisia

  • sisällyttämään lapsinäkökulman kaikkeen lapsia potentiaalisesti koskevaan sääntelyyn
  • lisäämään osallistamista sääntelyn kehittämisessä, jotta lasten ääni saadaan kuuluviin
  • varmistamaan sääntelyn toimeenpanoa ja valvontaa
  • lisäämään tiedotusta aiheesta vanhemmille ja lapsille

yrityksiä lisäämään lasten oikeudet toimintamalleihinsa

  • sitoutumalla kunnioittamaan ihmisoikeuksia, mukaan lukien lasten oikeudet
  • kehittämällä tapoja, joilla estetään toiminnan negatiiviset vaikutukset lapsiin
  • huolehtimalla jatkuvasti asianmukaisesta liiketoiminnasta ja virheiden oikaisusta

vanhempia

  • käsittelemään paremmin lastensa vaatimuksia esimerkiksi makeisten ostamiseen
  • tutustumaan lastensa online-käyttäytymiseen ja ruokamarkkinointiin
  • opastamaan lapsiaan näiden ikään sopivalla tavalla

Lataa opas (pdf)  A CHILD RIGHTS-BASED APPROACH TO FOOD MARKETING: A GUIDE FOR POLICY MAKERS

Lähde: www.responsibleadvertising.org

World Federation of Advertisers

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.