Millaisia kyvykkyyksiä tarvitaan vuonna 2024

Satu Laakso, Berner

Maailma muuttuu vauhdilla ja ennakoimattomasti. Kuinka varmistetaan, että yrityksestä löytyy tarvittava osaaminen myös jatkossa?

”Me tarvitsemme loputtoman uteliaita, ennakkoluulottomia ja kokeilunhaluisia ihmisiä, jotka pystyvät ottamaan vastaan epäonnistumisia ja siitä huolimatta innostumaan uudelleen”, Berner Oy:n johtoryhmän jäsen, markkinointijohtaja Satu Laakso luonnehtii tämän päivän osaamisen tarvetta yrityksessä.

”Ihailen huippuammattilaisia ja niitä me ehdottomasti tarvitaan. Näen, että nämä edelliset piirteet huipuilta löytyvät”, hän lisää.

Substanssiosaaminen siis ei ole ainoa eikä edes välttämättä määräävin tekijä kyvykkyydessä. Kaikki on niin valtavassa muutoksessa, ettei lähitulevaisuudenkaan tarpeita pysty ennalta mitenkään varmasti tietämään. 

”Emmehän me oltaisi pari vuotta sitten osanneet etsiä tekoälyyn liittyvää substanssiosaamista”, Laakso huomauttaa.

Avointa mieltä ja vuorovaikutustaitoja

Koska tulevaisuudessa mitä vain voi tulla eteen, tällä hetkellä työelämässä kaivataan etenkin ihmisiä, jotka kykenevät omaksumaan uusia taitoja tarpeen vaatiessa. 

Satu Laakso näkee, että suurin merkitys tässä on asenteella.

”Eihän meillä itse oppimisen suhteen ole rajoitteita. Kuka tahansa voi oppia mitä vaan, kun mieli on avoin”, hän kannustaa.

Myös vuorovaikutustaitoja arvostetaan yhä enemmän. Tiedetään, että menestyneimmistä yrityksistä löytyy diversiteettiä, joka kaipaa kaverikseen ihmistaitoja. Kommunikointitaidot ja kyky kohdata toinen ihminen ovat esihenkilöiden nostamista kyvykkyyksistä kärjessä. 

Markkinointi on muuttunut valtavasti

Markkinointi on parinkymmenen vuoden aikana muuttunut huomattavasti niistä lähtökohdista, miten se perinteisesti miellettiin. Eri osaamisalueiden tarve on teknologian siivittämän murroksen myötä kasvanut.

”Pitää olla psykologia, analyytikkoa, matemaatikkoa, tietoteknikkoa ja kaikkea mahdollista”, Laakso nauraa ja vakavoituu perään.

Kyvykkyyksien varmistaminen yrityksessä vaatii hedelmällistä maaperää.

Yrityksen taas kannattaa aktiivisesti tukea ja madaltaa henkilöstön kynnystä kouluttautua.

”Kuinka yrityksessä varmistetaan kyvykkyydet tulevaisuudessa? Meillä se on kirjoitettu strategiaan asti. Tämä tarkoittaa, että keskustelua osaamisesta käydään johtoryhmätasolla.”

Koko henkilöstöllä on vapaa pääsy Academyyn 

Osaaminen pysyy ajan tasalla jatkuvalla kouluttautumisella. Yrityksen taas kannattaa aktiivisesti tukea ja madaltaa henkilöstön kynnystä kouluttautua.

Kompastuskiveksi voi nimittäin helposti muodostua organisaation jähmeä byrokratia siinä, kuinka henkilöstön koulutushakemukset yrityksen sisällä käsitellään ja hyväksytään.

Bernerillä haaste on taklattu yksinkertaisesti sillä, että kaikilla on avoin pääsy Marketing Finland Academyn koulutusaineistoihin. Tämän lisäksi löytyy vastaava, pääosin ohjelmistoihin keskittyvä koulutusportaali.

”Kuka tahansa meiltä voi opiskella kursseja niin paljon kuin ehtii ja haluaa”, Satu Laakso sanoo.

Suurimmaksi esteeksi kouluttautumiselle hän näkee ajan puutteen. Kun työpäivät ovat tiiviitä, johtaja itse kuuntelee Academyn koulutusaineistoja työmatkojen aikana. 

”Kun ajelen tunnin jonnekin, voin laittaa seminaarin sen ajaksi pyörimään ja kuunnella. Koulutukseen ei siis tarvitse pystyä osallistumaan tiettynä aikana. Kynnys osallistumiseen on tosi matalalla”, Satu Laakso sanoo.

Tavoitteena olla markkinoinnin huippuyksikkö

Bernerillä osaamista mitataan, jotta sen tarpeet voidaan tiedostaa.

”Jokainen meillä arvioi itse osaamistaan suhteessa työn vaatimiin taitoihin. Miten koet osaamisesi tietyissä kompetenssialueissa? Näin havaitaan, onko joidenkin tiettyjen osa-alueiden osalta erityistä kehitystarvetta.”

Mikäli suuri osa kokee, että asteikolla 1-5, osaamisen tarve työn kannalta olisi 5, mutta se on tasolla 3, silloin pohditaan, miten tuota osa-aluetta voisi kehittää.

Academyn kurssit ovat Bernerin työntekijöiden käytettävissä myös työajan ulkopuolella ja siinä laajuudessa, mitä kukin itse katsoo haluavansa oppia.

Kaikkea kun ei edes kannata miettiä siltä kannalta, että uusia asioita opitaan yritystä varten. 

Kouluttautuminen on ennen kaikkea itsensä kehittämistä, jolla työntekijä pitää huolen omasta kilpailukyvystään.

Teksti: Paula Harmaala
Kuva: Berner

 

Artikkeli on julkaistu MRKTNG 4-2023 -lehdessä.

 

 

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

1 + nine =