Ajatuksia vastuun kantamisesta

Yrityksen yhteiskuntavastuu, yritysvastuu, kestävä kehitys, vastuullisuus – termejä on monia, ja ne ovat juuri nyt kaikkien huulilla.

Globaalit yhteiskunnalliset haasteet huutavat huomioita, ja valveutuneet sidosryhmät haluavat kuulla, miten juuri sinun edustamasi yritys on mukana ratkaisemassa näitä haasteita. Vaikka vastuullisuuden käsitteeseen ei voi olla törmäämättä, tuntuu moni edelleen miettivän, mitä se oikeastaan on ja mitä se minulta tai yritykseltäni edellyttää. Osalle etenkin pk-yrityksistä yritysvastuun käsite ja sen yhteys omaan jokapäiväiseen toimintaan tuntuu edelleen epämääräiseltä ja kaukaiselta.

Vastuullisuus on nimensä mukaisesti vastuun kantamista. Jokaisella yrityksellä on vastuu siitä vaikutuksesta, joka sillä on yhteiskuntaan. Tämä on helppo ymmärtää. Mutta kyse ei ole vain mahdollisten haitallisten vaikutusten minimoimisesta, vaan myös mahdollisimman suuren arvon tuottamisesta paitsi omistajille, myös yhteiskunnalle, ihmisille ja ympäristölle. Lainsäädäntö toki määrittelee sen vastuullisuuteen liittyvän vähimmäistason, jonka mukaan kaikkien yritysten pitää toimia, mutta vastuullisesti toimivien yritysten on toteutettava laajempaa yhteiskuntavastuuta, kuin mihin laki velvoittaa. Usein yritysvastuusta puhuttaessa tarkoitetaankin juuri sitä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuullista toimintaa, joka ylittää lainsäädännön vaatiman tason. Vastuullinen yritys siis kantaa vastuuta yhteiskunnasta ja yhteisten haasteiden ratkaisemisesta, vaikka kukaan ei vaadi ja vahdi.

Kyse on ennen kaikkea ajattelutavan muutoksesta. Siitä, että ihmisten ja ympäristön etu nähdään yhtä tärkeänä kuin oma taloudellinen etu. Ja siitä, ettei yritetä mennä sieltä, mistä aita on matalin. Vastuullisuus ei tarkoita vain hyväntekeväisyyttä. Vastuullisuus ei ole sitä, että lahjoitetaan rahaa ilmastonmuutoksen torjumiseen ja jatketaan omaa toimintaa kuten ennenkin. Vastuullisuus ei ole välttämättä vaikeaa tai kallista, mutta vähän vaivannäköä se kieltämättä vaatii. Haasteena on todella tarttua toimeen ja katsoa omaa liiketoimintaa uusin silmin. Ottaa selvää lainsäädännön lisäksi myös hyödynnettävissä olevista toimintaohjeista, suosituksista ja työkaluista, ja tarkastella omaa toimintaa niiden avulla. Muuttaa ajattelua, kohdistaa katse riittävän kauas ja todella kantaa vastuuta. Etsiä ja löytää omalle yritykselle parhaiten sopiva tapa toimia vastuullisesti ja lähteä rohkeasti sitä kohti.

Yritys, joka huomioi yhteiskunnan yhtenä tärkeimmistä sidosryhmistään tai jopa rakentaa liiketoimintansa vastuullisuuden pohjalle, on ison harppauksen edellä monia kilpailijoitaan.

Monet yritykset kaipaisivat tällä hetkellä pientä tuuppausta oikeaan suuntaa. Ymmärrys ja kiinnostus vastuullisuutta kohtaan on kasvanut, mutta yritysvastuun vapaaehtoinen luonne ei varsinaisesti kannusta empijöitä tarttumaan toimeen. Etenkin pk-yrityksillä on vapaus valita omalle yritykselle ja toimialalle sopiva tapa toimia vastuullisesti, mutta koska raportointivelvoitetta niillä ei ole, saattaa työ jäädä akuutimmilta tuntuvien tehtävien taakse odottelemaan sopivampaa hetkeä. Samalla kuitenkin tulee heittäneeksi hukkaan yhden merkittävimmistä kilpailueduista, mitä on tarjolla. Yritys, joka huomioi yhteiskunnan yhtenä tärkeimmistä sidosryhmistään tai jopa rakentaa liiketoimintansa vastuullisuuden pohjalle, on ison harppauksen edellä monia kilpailijoitaan. Useita tällaisia menestystarinoita on jo nähty.

Mitä sitten juuri minä voin tehdä auttaakseni organisaatiotani kantamaan laajempaa vastuuta? Yritysvastuu lähtee aina johdosta, mutta uskon, että myös jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omalla tavallaan. Tutustua kestävän kehityksen tavoitteisiin, nostaa asioita esiin, ehdottaa uusia toimintatapoja, toimia itse vastuullisesti omassa työssään, näyttää esimerkkiä. Keskustella kollegojen kanssa ja omissa verkostoissa. Kommunikoida asiasta johdolle ja ehkä jopa auttaa asiakkaita täyttämään heidän omia vastuullisuustavoitteitaan. Tyyli on vapaa ja kärsivällisyys valttia.

Petra Hämäläinen toimii Marketing Plannerina Eversheds Asianajotoimistossa. Yritysvastuuseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä asiantuntijana Evershedsillä toimii asianajaja, osakas Anu Mattila.

 

Kirjoitus on julkaistu syyskuun MRKTNG-lehdessä.

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

one × four =