Työelämän murros haastaa opiskelun

Pandemia-aikana työn tekemisen kulttuuri on muuttunut. Etenkin teknologian hyödyntäminen tuo muutoksia työtehtäviin ja sitä kautta myös niiden osaamisvaatimuksiin. Työelämän metataidot korostuvat työnhaussa ammatillisen osaamisen rinnalla.

Metataidoilla tarkoitetaan sellaisia yleisiä osaamisia, jotka ovat yhteisiä kaikille aloille, kuten vaikkapa itsensä johtamisen taidot, teknologiaymmärrys ja tunneälykkyys. Työelämän metataidot sekä opiskelujen aikana opitut työelämätaidot luovat hyvän pohjan työnhakuun.

Varsinkin luovalla alalla korostuu vahvasti metataitojen osaamisen yhdistäminen substanssiosaamiseen, ja onnistunut yhdistelmä on tällä hetkellä arvokasta pääomaa työmarkkinoilla. Metataidoista etenkin epävarmuuden sekä jatkuvan muutoksen sietäminen ovat korostuneet työn vaatimuksissa.

Luovan alan työelämätaidoissa korostuvat liiketoimintaosaaminen ja teknologian ymmärrys

Haaga-Helian partneriyritysryhmä Salomaa Group on listannut metataitoja, joiden osaamista ryhmän yhtiöissä arvostetaan ja odotetaan työntekijöiltä. Salomaa Groupin henkilöstöjohtaja Mari Svahn (16.12.2021) korostaa, että arvostetussa osaamisprofiilissa yhdistyvät yleisosaaminen ja vahva substanssiosaaminen. Hänen mukaansa luovalla alalla pohjan tulokselliselle tekemiselle luo liiketoiminnan ja teknologian ymmärrys. Lähtökohtana on kyky analysoida ja hyödyntää dataa päätöksenteossa sekä suunnittelussa. Myös kiinnostus oppia uusia teknologioita ja kyky nähdä digitalisaatio mahdollisuuksien luojana avaavat ovia työelämään. Toki perinteisetkin luovan alan osaamiset ovat tärkeitä.

Luovan alan opiskelijan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että omaa osaamista kannattaa kartuttaa poikkitieteellisesti. Esimerkiksi asiakasymmärryksen lisäksi on osattava suunnitella ja toteuttaa tuloksellisia markkinointitoimenpiteitä dataan pohjautuen. Tarvitaan siis luovan prosessin tuntemista sekä digitaalisen tarinankerronnan monipuolista osaamista, jolloin on hyvä tietää asioista laaja-alaisesti ja syventää omaa osaamista työelämässä. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse heti osata, mutta pitää olla innostusta ja uteliaisuutta oppia uutta ja rohkeutta kokeilla avoimin mielin uusia mahdollisuuksia.

Epävarmuuden sietäminen on uusi työelämätaito, joka opitaan jo opiskeluaikana

Haaga-Helian Luova toimisto Krean opiskelijat miettivät keväällä 2022 Luovan suunnittelutyön opintojaksolla opintojaksojen ja suuntautumisten valintaan liittyvää päätöksentekoa. Se, millaiselle osaamiselle on tulevaisuudessa kysyntää ja miten opintojaksojen sisällöt tukevat tulevaa työelämää, tuntuu olevan monen opiskelijan tärkeä valintakriteeri opintojaksoja valittaessa. Opiskelijat pohtivat etenkin sitä, riittävätkö opinnoissa hankitut taidot työelämässä ja löytyykö töitä omalta alalta valmistumisen jälkeen.

Svahnin (16.12.2021) mukaan varsinkin luovalla alalla epävarmuudessa ja jatkuvassa muutoksessa työn tekeminen vaatii tietynlaista sinnikkyyttä. Tämä edellyttää myös itsensä johtamisen taitoja, kun paineensietokykyä tarvitaan entistä enemmän ja alati muuttuvat tilanteet edellyttävät nopeaa palautumiskykyä ja resilienssiä. Jatkuva oppiminen vaatii lisäksi itseohjautuvuutta ja aktiivista asennetta uuden omaksumiseen.

Työympäristön kansainvälistyessä myös kielitaito ja kulttuurinen ymmärrys painottuvat. Samalla korostuvat ryhmätyötaidot ja sosiaalisuus. Kyky työskennellä epävarmassa tilanteessa päämäärätietoisesti voidaan oppia jo korkeakouluopintojen aikana. Tämä edellyttää korkeakoulupedagogiikalta työelämälähtöisiä projekteja, joissa opiskelijoilla on vastuu projektin etenemisestä. Parhaimmillaan projekteja tehdään saumattomassa yhteistyössä yritysten kanssa jatkuvaa oppimista tukien.

Haaga-Helian markkinoinnin ja viestinnän opiskelijoiden Luova toimisto Kreassa työelämän metataitoja harjoitellaan aidoissa toimeksiantoprojekteissa. Niiden avulla opitaan muun muassa oman osaamisen jakamista sekä epävarmuuden sietämistä niin itsessä, tiimityöskentelyssä kuin asiakasprojekteissakin. Näin luovan alan opiskelijat kartuttavat myös kokemukseen perustuvaa osaamista jo opintojensa aikana, pääsevät perehtymään käytettäviin työkaluihin ja hyödyntämään niitä aidoissa asiakasprojekteissa jo ennen työelämään astumista. Tarkoitus on vahvistaa opiskelijoiden itseluottamusta työelämässä ja helpottaa työllistymistä kovan kilpailun alalla.

Tarja Autio, lehtori, markkinointi ja viestintä, KTM
Merike Koskinen, lehtori, markkinointi ja viestintä, KTM
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lähde: Svahn, M. 16.12.2021. Henkilöstöjohtaja. Työelämä on murroksessa. Salomaa Yhtiöt Oy. Marketing Finlandin järjestämä markkinoinnin ja viestinnän ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen roundtable-keskustelu. Helsinki.

Kirjoitus on julkaistu 4.5.2022 Haaga-Helia ammattikorkeakoulun eSignals-verkkolehdessä.

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

10 + 10 =