VoxComm ja EACA kehottavat toimistoja ja asiakkaita tiedostamaan pitkien maksuehtojen vahingolliset seuraukset markkinoinnin ja viestinnän alaan

Maailmanlaajuiset viestintä- ja mainostoimistoja edustavat kattojärjestöt European Association of Communications Agencies (EACA) ja VoxComm kehottavat markkinoinnin ja viestinnän palveluja tarjoavia toimistoja sekä palveluja ostavia brändejä kiinnittämään huomiota pitkiin maksuehtoihin ja niiden vahingollisiin vaikutuksiin alan kehityksessä.

Etenkin pienille ja keskisuurille toimistoille alalla kasvaneet vaatimukset pitkille maksuajoille voivat olla haitallisia ja saattavat vastata useiden kuukausien henkilöstön palkkaa. Pitkät maksuehdot voivat vahingoittaa toimisto-asiakassuhdetta sekä vaikuttaa negatiivisesti myös palveluja ostavan brändin maineeseen.

Jotkut markkinoijat ovat käyttäneet valtaansa asettaakseen kohtuuttomia maksuehtoja toimistoille, joille ainoa keino on ollut rahoittaa asiakassuhdetta lisäämällä velkaantumista. Velkaantuminen on kallista ja haitallista toimiston pitkän aikavälin kestävyydelle, koska se lisää kustannuksia ja riskejä. Vaikutus rajoittaa toimistojen kykyä maksaa ihmisilleen, rakentaa tai hankkia uusia kyvykkyyksiä, sijoittaa tutkimukseen sekä säilyttää ja houkutella parhaita osaajia. Heikentyneet toimistot eivät pysty tuottamaan parasta tulosta asiakkailleen. Toimistot, jotka hyväksyvät ylipitkiä maksuaikoja vahingoittavat kaikkia toimistoja ja pitkällä aikavälillä todennäköisesti ajavat oman liiketoimintansa vaikeuksiin.

Myös mainostajien täytyy ymmärtää pitkien maksuaikojen vaikutus toimistojen taloudelliseen suoriutumiseen sekä koko alan tason säilymiseen. EACA ja FoxComm kehottavat toimistoja pitämään kirjaa työn aloitus- ja maksupäivästä sekä tiedottamaan asiakkaille näistä. Tämä prosessi tulisi aloittaa jo ennen laskun lähettämistä ja maksuehdon alkua.

Hyvän käytännön mukaiset maksuehdot ovat 30 päivää. Joissain tapauksissa markkinoijat vaativat kuitenkin 90 päivän maksuehtoja ja joissain tapauksissa jopa 120 päivää. Yhdessä ääriesimerkissä Keurig Dr Pepper pyysi 360 päivän maksuehtoja osallistuakseen amerikkalaisen PR-toimiston tarjoukseen, johon VoxComm puuttui.

Markkinointi- ja viestintäalan toimistot on usein sidottu hyväksymään haitalliset maksuehdot säilyttääkseen asiakassuhteensa. On tärkeää, että markkinoijat ymmärtävät pitkien maksuehtojen haitalliset seuraukset.

Yritykset, jotka pyytävät pidempiä maksuehtoja, pakottavat toimistot kattamaan useiden kuukausien kustannukset. Toimistoissa henkilöstökulut muodostavat yleensä noin 80 % toimiston kustannuksista. Asiakkaat, jotka pyytävät laajennettuja maksuehtoja, pyytävät toimistoja toimimaan pankkina ja tarjoamaan lisäkorottomia lainoja. Toimitusketjun rahoittaminen toimistolla on kallista ja epäluotettavaa eikä ole hyväksyttävä lähestymistapa.

Yritysten, jotka pyrkivät toteuttamaan ankaria taloudellisia ehtoja toimistoille, tulisi olla tietoisia lainsäädännöstä, kuten EU-direktiivistä, jossa määrätään, että yritysten on maksettava laskunsa 60 päivän kuluessa, ellei toisin sovita, ja edellyttäen, että se ei ole kohtuuttoman epäreilua. Australian hallitus otti käyttöön maksuehtojen raportointijärjestelmän, jossa suurilla yrityksillä on velvollisuus raportoida maksuaikansa ja ehtonsa pienille yrityksille kuuden kuukauden välein. Lainsäädännön kehitys heijastaa sitä, että politiikan tasolla tehdään enemmän epäreilujen maksuehtojen ongelman ratkaisemiseksi ”käteisneutraliteetin” periaatteen perusteella siten, että kumpikaan osapuoli ei saa hyötyä tai menettää etua rahaliikenteen vuoksi.

”Asiakkaiden ei tulisi odottaa lainsäädännön muutosta käyttäytyäkseen kohtuullisesti. Sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen on välttämätöntä brändien rakentaessa positiivista mainetta ja houkutellessa vastuullisia kuluttajia. Brändien tulisi nähdä oikeudenmukaiset maksuehdot toimittajille, mukaan lukien viestintätoimistot, osana ESG-harkintojaan ja varmistaa, että nämä käytännöt ovat vakiintuneet yrityksessä”, toteaa Tamara Daltroff, VoxCommin toimitusjohtaja.

”Kasvavien epävastuullisten käytäntöjen vuoksi VoxComm haluaa varoittaa markkinoijia pitkien maksuaikojen haitallisista seurauksista. Tämä lähestymistapa ei vahingoita ainoastaan markkinoinnin ja viestinnän toimistojen luovuutta ja tehokkuutta, vaan myös liiketoiminnan mainetta silloin, kun rikotaan lakeja ja säännöksiä ympäri maailmaa. Haluamme kehottaa asiakkaita toimimaan vastuullisemmin.”

Taustatietoja:

EACA: Vuonna 1959 perustettu Euroopan viestintätoimistojen liitto (EACA), joka sijaitsee Brysselissä, yhdistää yli 2500 viestintätoimistoa ja -liittoa lähes 30:stä Euroopan maasta. EACA:n tarkoituksena on tehdä yhteistyötä EU-päättäjien, teollisuuden ja sidosryhmien kanssa tarjotakseen jäsenilleen suotuisimman liiketoiminnan ja oikeudellisen kehyksen, jota ne tarvitsevat menestyäkseen. INSPIRE-, edcom- ja IMC & Effie Awards Europe -aloitteiden ja kilpailujen kautta EACA työskentelee jatkuvasti mainonnan ja viestinnän koulutuksen, laadullisten ja kestävien näkökohtien parissa Euroopassa. Marketing Finland on EACA:n jäsen, ja liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki on EACA:n management committeen jäsen. Lisätietoja: www.eaca.eu Kaikki EACA:n jäsenet ovat osa VoxCommia, globaalia viestintätoimistojen liittoa.

VoxComm: Vuonna 2020 perustettu VoxComm on markkinointi- ja viestintätoimistojen uusi globaali ääni, joka puolustaa alan etuja. Yli 35 kansallista liittoa ympäri maailmaa käsittävä VoxComm edustaa kaupallisen luovuuden voimaa kaikissa sen muodoissa – strategiassa, ideoissa, sisällössä ja mediassa – kasvun tekijänä. Lisätietoja: www.voxcomm.org

Bryssel, 24. huhtikuuta 2023

Yhteyshenkilö: Laura Vingan, ohjelmapäällikkö, laura.vingan@voxcomm.org

 

 

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

11 + 15 =