Aito asiakasymmärrys on paremman markkinoinnin edellytys

Finnair on omalta osaltaan luomassa parempaa maailmaa rakentamalla siltoja eri kulttuurien ja ihmisten välille.

Finnairin CMO Johanna Jäkälä kertoo videolla mm. naisten asemasta liike-elämässä ja siitä, miten asiakasymmärrys on hyvän markkinoinnin edellytys. Paraskaan data ja analytiikka eivät riitä, jollei asiakkaan toiveita, mielipiteitä ja käyttäytymistä tunneta riittävästi.

Johannan mukaan tasa-arvoa ja diveristeettiä tulisi edelleen lisätä myös suomalaisissa yrityksissä, se antaa myös luovuudelle on paremmat edellytykset. Läpinäkyvyys toiminnassa ja toimenpiteiden aitous ovat myös tärkeitä arvoja Finnairille, ja niiden tulee heijastua myös markkinoinnissa.