Joka seitsemäs markkinoinnissa työskentelevä jättäisi alan monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden puutteen vuoksi

DEI Census

Markkinointialan monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja inkluusiota mitattiin Global DEI Census 2023 -kyselyssä, johon vastasi 13 000 alan työntekijää 91 maasta.

·       Suurimmat syrjinnän muodot perustuvat edelleen ikään, sukupuoleen ja hoivavastuuseen.
·       Suomessa mielenterveys huolettaa vähemmän kuin muualla maailmassa.
·       LGBQ+-vastaajien osallisuus on laskenut.

Toista kertaa toteutettu Global DEI Census 2023 -kysely paljasti, että joka seitsemäs markkinoinnissa työskentelevä olisi valmis vaihtamaan alaa monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden puutteen vuoksi.

Marketing Finlandin toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki ei ole yllättynyt tuloksesta, sillä alalla on jo pitkään puhuttu monimuotoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja inkluusion merkityksestä alan vetovoimalle sekä siitä, miten näitä arvoja voidaan edistää markkinoinnin keinoin. ”Parhaat tekijät voivat valita työnantajansa. Ne yritykset, jotka ovat pystyneet rakentamaan tasa-arvoisen ja monimuotoisen työympäristön, tuntuvat olevan kaikista houkuttelevimpia”, hän toteaa.

Etenkin tietyt ryhmät ovat herkkiä vaihtamaan alaa, jos odotukset monimuotoisuudesta ei toteudu: 16 prosenttia naisista, 17 prosenttia LGBQ+-yhteisöön kuuluvista, 22 prosenttia etnisistä vähemmistöistä ja 24 prosenttia vammaisista vastaajista sanoo, että he todennäköisesti lähtisivät alalta. Nuoremmat ammattilaiset (25–34-vuotiaat) ja henkilöt, joilla on hoitovastuu lapsista, vanhemmasta tai vammaisesta, lähtevät alalta myös hieman todennäköisemmin kuin maailman keskiarvo (18 % vs. 14 %).

Kokemukset epäoikeudenmukaisuudesta eroavat ryhmittäin

Maailmanlaajuisesti 58 prosenttia johtavassa asemassa olevat ilmoittivat monimuotoisuuden ja oikeudenmukaisuuden parantuneen, kun vastaava luku oli johtajilla 49 prosenttia ja nuoremmilla työntekijöillä 42 prosenttia.
Naisilla, LGBQ+- ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvilla sekä vammaisilla vastaajilla on edelleen huonompia kokemuksia kuin muilla vastaajilla. Miehet ilmoittivat paremmista työkokemuksista (69 %) kuin naiset (61 %). Vammaiset vastaajat raportoivat huonoimmista työkokemuksista (45 % ja 67 % ei-vammaisista vastaajista).

Naiset, vammaiset ja etnisten vähemmistöjen vastaajat sanovat todennäköisemmin, että heistä puhutaan epäoikeudenmukaisesti (30 % naisista verrattuna 21 %:iin miehistä, 39 % vammaisista verrattuna 25 %:iin ei-vammaisista ja 30 % etnisiin vähemmistöihin kuuluvista vastaajista verrattuna 26 %:iin etnisen enemmistön vastaajista), että heitä aliarvostetaan verrattuna saman pätevyyden omaaviin kollegoihin (31 % naisista verrattuna 23 %:iin miehistä, 42 % vammaisista verrattuna 26 %:iin ei-vammaisista ja 33 % etnisistä vähemmistöistä verrattuna 26 %:iin enemmistöön kuuluvista), että heitä kiusataan, tai että he tuntevat itsensä epämukaviksi työpaikalla.

Vanhempainvapaalle viimeisten viiden vuoden aikana jääneistä naisista 36 prosenttia on sitä mieltä, että vanhempainvapaasta on ollut haittaa heidän uralleen, kun taas miehistä kahdeksan prosenttia on sitä mieltä, että vanhempainvapaasta on ollut haittaa uralla.

Lähes puolet vastaajista on edelleen sitä mieltä, että ylennys- tai työhönottopäätökset voivat olla syrjiviä. Vain 55 prosenttia on samaa mieltä Ylempi johto ei syrji heitä alaisuudessaan olevien henkilöiden palkkaamisessa tai uralla etenemisessä-väitteen kanssa. Naisten kohdalla vastaava osuus on 52 prosenttia, etnisten vähemmistöjen kohdalla 51 prosenttia, LGBQ+-ihmisten kohdalla 49 prosenttia ja vammaisten kohdalla vain 43 prosenttia. Vuoden 2023 luku on hieman parempi kuin vuonna 2021, jolloin samaan kysymykseen vastasi 51 prosenttia vastaajista. Japanin tulokset olivat huonoimmat, sillä vain 34 prosenttia vastaajista on samaa mieltä.

Avainryhmät ovat myös epätodennäköisemmin samaa mieltä siitä, että heidän kaltaisiaan ihmisiä on heidän yrityksensä johtotehtävissä, mikä korostaa roolimallien puutetta. Naisten tulokset ovat kolme prosenttiyksikköä alhaisemmat kuin miesten (58 % samaa mieltä), etnisten vähemmistöjen vastaajien tulokset ovat 13 prosenttiyksikköä alhaisemmat kuin etnisen enemmistön vastaajien tulokset (48 % samaa mieltä), LGBQ+-vastaajien tulokset ovat 13 prosenttiyksikköä alhaisemmat kuin heteroseksuaalien vastaajien tulokset (47 % samaa mieltä). Vammaisista vastaajista 46 prosenttia on samaa mieltä.

Kysely paljasti myös, että Suomessa mielenterveys huolettaa vähemmän kuin yleisesti maailmassa: Suomessa vain 17 prosenttia vastaajista mainitsee mielenterveyden olevan huolenaihe, kun korkein luku oli Puolassa (40 %).

Katso video tutkimuksen keskeisistä tuloksista

Tietoa Global DEI Census 2023-kyselystä:

Tulokset perustuvat lähes 13 000 vastaukseen 91 maasta, ja ne antavat yksityiskohtaisen kuvan ihmisten kokemuksista markkinoinnin toimialalla maailmanlaajuisesti. Vastaukset täytettiin 15. maaliskuuta ja 30. huhtikuuta välisenä aikana verkkokyselylomakkeella. Otokseen kuuluu 63 % naisia ja 37 % miehiä, mikä kuvastaa alan pientä naisia suosivaa vinoutumaa (suurimmat toimistokonsernit ilmoittavat naisten osuuden olevan suurempi kuin miesten: WPP, Dentsu ja Havas ilmoittavat naisten osuuden olevan suurempi kuin miesten – 56 %, 53 % ja 57 % naisia).

Aloitetta tukee 10 maailmanlaajuista markkinointi- ja mainosalan järjestöä: WFA, VoxComm, Campaign, Kantar, Advertising Week, Cannes Lions, Effie Worldwide, IAA, Global Web Index (GWI) ja Adweek, sekä yli 160 paikallisen organisaation liittouma. Sitä tukevat myös johtavat markkinoinnin ja mainonnan ekosysteemiin kuuluvat yritykset, kuten Bayer, BP, Danone, Diageo, Dentsu, The Estée Lauder Companies, Haleon, Havas, KraftHeinz, L’Oréal, McCann, Meta, Philips, Reckitt, Sanofi ja WPP.

Lisätietoa:
Toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki, Marketing Finland, puh. + 358 40 578 1974, riikka-maria.lemminki@marketingfinland.fi

Marketing Finland on markkinointia ja viestintää tekevien ja ostavien yritysten verkosto, jonka 500 jäsentä edustavat noin 90 % Suomessa tehdyistä markkinoinnin ja viestinnän ostoista. Marketing Finland toimii markkinointi- ja viestintäalan edunvalvojana, järjestää ja edustaa kilpailuja ja koulutuksia, sekä tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia ja jäsenetuja. Se kuuluu kansainvälisiin markkinoinnin ja viestinnän WFA, EACA ja ICCO -verkostoihin.

 

 

Uutiskirjeen tilaajana saat markkinoinnin ja viestinnän uutiset sekä uusimman MRKTNG-lehden ensimmäisten joukossa. Saat myös viikottain koulutuksistamme kerättyjä vinkkejä käyttöösi sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

thirteen + 12 =